Bidden voor rust na Wildersfilm

Ruim tweehonderd mensen hebben zaterdag in Zwolle gebeden voor rust en verdraagzaamheid rond het uitkomen van de film van PVV-leider Wilders.

Wilders heeft aangekondigd dat hij een film maakt met kritiek op de koran. De kerken willen dat christenen om de moslims heen gaan staan als zij worden aangevallen op hun geloof en hun heilige boek. De gebedsdiensten werden gehouden in het kader van de Nationale Gebedsweek.

Bron: RTV Oost.nl

Artikel delen:
Reacties 15
 1. mag ik vragen Brug, wat dit te maken heeft met de nog uit te komen film van Wilders?

  Of ben je zo kortzichtig dat je werkelijk denkt dat Nederland zal verworden tot een Islamitische staat?

 2. @ René: Nederland voor de Nederlanders en de rest oprotten. Tja, jammer dat bij jou niet iedereen gelijk is. Dat jij je schijnbaar boven menigeen verheven voelt. Maar je mag zo denken in dit mooie multiculturele land.

  @ Brug, jammer dat je links niet te openen zijn.

  Dit is trouwens wel de topic waarop christenen opkomen voor de islam. In De Stentor las ik, dat ze voor ze opkomen. Als haat (om huidskleur of geloof) nu eens plaatsmaakte voor tolerantie? En angst niet meer als een lopend ongefundeerd vuurtje werd overgebracht?……

 3. Het kerktijdperk is voorbij!

  Er is niets uit controle. Het is droevig maar waar, dat de Geest van God de kerken heeft verlaten; niet tegenstaande de Geest van God werkt nog steeds in de wereld: want het plan van God is om buiten de kerken een grote schare mensen zalig te maken tijdens de grote verdrukking periode. Wij lezen in 2¬†Thessalonicensen 2:7 “Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.”
  In Openbaring 7:9a & 14b lezen wij: “Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare*, die niemand tellen kon… Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”

  * Uit de lijn van Isma√ęl.

 4. Kerktijdperk voorbij? Dat geloof ik niet zo. Is in ieder geval niet droevig. De mens blijft een religieus wezen. En dat geeft hoop.
  Verder mooi gesproken!
  Toch ook even een citaat (Mat 18:19): “Ik verzeker het jullie (Jezus’ leerlingen) nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.”
  Zaterdag waren dat er tweehonderd!!!

 5. Tsja, Brug, wie zoekt zal vinden… als jij je voor je informatie van dusdanige prapagandistische, haatzaaiende sites afhankelijk stelt…

  Ik vraag me af waar de dialoog blijft, want die wordt niet gezocht op die sites. Wanneer men enkel verschillen en extreme uitwassen benadrukt zal er nooit een oplossing gevonden worden om met elkaar te leven, en die wordt ook duidelijk niet gezocht! Wie haat zaait zal haat oogsten… verdeel en heers!

  Kennelijk heeft men er belang bij om angst en haat te continueren in plaats van een vreedzame samenleving na te streven.

  Zolang de pot de ketel verwijt… en zolang dit gaat over zeer kleine minderheden, waar de overgrote goedwillende massa de dupe van wordt… Het wordt tijd dat we met zijn allen wakker worden, de ogen openen en zelf in discussie gaan i.p.v. het woord te volgen van slecht ge√Įnformeerde populisten.

  Realiseer je dat de enige drijfveer van een Wilders macht is en niks dan macht… Realiseer je dan ook dat macht het makkelijkst te bereiken en handhaven is als er een vijand is.

 6. @Brug
  Er zijn veranderingen op til in de Islam, alleen gaat dat tergend langzaam.
  Veranderingen die ook nog steeds gaande zijn binnen het Christendom en die vooral ook hard nodig zijn.
  Binnen beide religies zijn groepen te vinden die onverdraagzaam en fundamentalistisch zijn.
  Net zo als daar binnen grote groepen mensen zijn die de Liefde en mededogen voor de medemens voorop stellen.

  Er valt niet te spreken van DE Moslim of DE Christen.
  Wél over mensen die zoekende zijn en/of lijden aan religieuze wanen.
  Zo zijn er ook velen zonder geloof die valse informatie en haat verspreiden.

  Tegenlicht.vpro.nl[/url]
  De aflevering online[/url]

  Apparaat van de macht[/url]

  Bekijk vooral die aflevering voor een verfrissend geluid en inzicht.

  Zoek en vind je eigen Waarheid….

 7. Wat veel geloofsovertuigingen met elkaar gemeen hebben is dat ze het geloof (in een onmetelijk grote god) proberen in te kaderen totdat een mens het kan begrijpen. Met andere woorden, men stopt het geloof in een notedop om zich er vervolgens mee te vereenzelvigen. Wat men daarbij vergeet is dat ‘geloven’ juist gebaseerd is op groei. In plaats van het geloof te verkleinen tot op menselijk niveau, zouden gelovigen juist moeten groeien tot goddelijk niveau. Bij groeien komt echter onzekerheid en angst kijken. In veel culturen en geloofsovertuigingen zijn ze nog te afhankelijk van hun zelfaangemeten veiligheidshandvatten. Waar men nog niet aan toe is moet je hen, volgens mij, niet voor pushen. we kunnen wel een klimaat scheppen waarin groei mogelijk is. Dit doet Wilders helaas absoluut niet.

 8. Sluit me aan bij Larry, het zijn de extremisten (en vaak dus automatisch terroristen) binnen een geloof waar we voor moeten oppassen niet voor de gewone gelovigen

Reageer