Windesheim start ‘opleiding goede doelen’

De eerste ‘opleiding goede doelen’ in het hbo start op 28 januari 2008 bij Windesheim met een openbaar college door prof. dr. Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De minoropleiding leert hoe organisaties professioneel om kunnen gaan met fondsenwerving en sponsoring. 

Dit semester start de nieuwe minor opleiding ‘Werken voor het goede doel; fundraising, grantmaking en sponsoring 1’ voor tien studenten uit verschillende studierichtingen van Windesheim.

Nederland telt ongeveer 30.000 organisaties voor goede doelen. Die opereren in een lastige markt met groeiende concurrentie en een groeiend wantrouwen. Geven is een zaak van vertrouwen. Affaires rond het voormalige Foster Parents Plan en het directiesalaris bij de Hartstichting bewijzen dat publieksvertrouwen essentieel is. Ook transparantie, juridische en ethische aspecten komen in de minoropleiding aan de orde. Deze minor draagt bij aan de brede professionele basis, waarmee studenten in het werkveld aan de slag kunnen.

Schuyt ziet historische verbanden die verder reiken dan christelijke, Westerse waarden. “Het is een eeuwenoude overlevering dat mensen elkaar in de koude maanden goederen gaven om de winter door te komen. Het is een manier van overleven als groep.” Nederlanders geven veel: van een euro in de collectebus tot een miljoenenlegaat. In de afgelopen tien jaar verdubbelde de waarde van vrijwillige bijdragen. Ongeveer vijf miljard euro per jaar, ruim 500 euro per huishouden, wordt in collectebussen gestopt, op een liefdadigheidsbazaar besteed of aan het goede doel overgemaakt. Dat is ongeveer één procent van het bruto binnenlands product (BBP).

“Het gedrang op de chari-markt wordt steeds heviger”, zegt projectleider Bert Sleijster, docent aan de School of Business and Economics van Windesheim. “De overheid stoot taken af, die vaak met privaat geld worden overgenomen.” De sterk groeiende sector wordt volwassen, de concurrentie neemt toe. Fondsen hebben steeds meer behoefte aan professioneel opgeleide hbo’ers. “Fondsenwerven is tegenwoordig meer dan je hand ophouden. Het gaat om creatief ondernemen en een professionele aansturing van de organisatie. De term ‘sociaal ondernemen’ geeft goed aan dat op een bedrijfsmatig verantwoorde manier moet worden voorzien in de eigen middelen.”

Het openbare openingscollege van hoogleraar Schuyt is voor publiek vrij toegankelijk, op maandag 28 januari van 15.00 tot 16.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) in het Atrium van gebouw C op de campus van Windesheim in Zwolle.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. *GAAP*
    Geldklopperij zul je bedoelen! Kunnen ze niet eerst eens een masterclass aan Ruud Gullit en Caroline Tensen aanbieden? Om te figureren in een commercial van ‘goede doelen loterij’ Postcodeloterij, krijgen zij samen al meer dan ?? 1.500.000,- (anderhalf miljoen euro) per jaar! Volgens mij worden dan niet de goede doelen ondersteund, maar twee individuele BN-ers! Volgens mij kan dat toch nooit de bedoeling zijn van een goed doel, of zie ik dat nu helemaal verkeerd?

Reageer