Spookfietsen en ander gevaar op Zwolse fietsroutes

Op verzoek van een vader uit de Veerallee, met een dochter op het Celeanum, is de fractievoorzitter van GroenLinks/DeGroenen Michiel van Harten de afgelopen weken meerdere keren ’s ochtends meegefietst op de dagelijkse route naar school, en weer terug.

Van Harten is geschrokken van de gevaren die hij op die drukke fietsroute ervaart: smalle fietspaden die zeer massaal in 2 richtingen worden gebruikt waar dit verboden is (spookfietsen). Gevolg: veelvuldig rakelings passeren, en bijna ongelukken. “Dit gevaar is ook elders als een fietspad te smal is voor toegestaan tweerichtingsgsverkeer.” GL/DG weet zich ondersteund door een analyse (Lees verder) van Zwollenaar Wim Coster. Van Harten onderschrijft deze van harte. Een indruk van Van Harten is verder dat ook op diverse andere fietsroutes met veel scholieren (maar niet alleen scholieren!) dit probleem speelt.

Van Harten stelt de volgende vragen aan het college in Zwolle:

1- Komt onderstaande analyse Onderwijs en Verkeer in Zwolle u bekend voor?

2- Bent u bereid met de politie te overleggen om controles te verscherpen en gericht op te treden tegen ‘Spook’- fietsers en – bromfietsers, die zich niet aan de voorgeschreven rijrichting op fietspaden houden?

3- Bent u bereid scholen te vragen leerlingen met nadruk te wijzen op de verkeersregels op fietsroutes?

4-Welke mogelijkheden ziet u voor fysieke maatregelen?. Bent u bereid deze voor zomer 2008 te nemen?

5- Hoe wordt ondervangen dat de verkeersproblemen niet nog verder toenemen als het nieuwe Deltion in gebruik komt?.

6- Beoordeelt u het genoemde fietspad langs het Kamperlijntje ook als te smal gezien de grote stromen fietsers die deze (zeker in de spits) gebruiken? Zo nee, waar baseert u dat op? Zo ja bent u bereid deze te verbreden?

7- Bent u bereid maatregelen te nemen om de veiligheid voor fietsers en bromfietsers op de kruising Wilhelminastraat- Veerallee te verbeteren? 

8- Is er wel een adekwate integrale veiligheidsanalyse van alle Zwolse fietsroutes, en bent u bereid een enquete onder fietsers over als onveilig ervaren verkeerssituaties te houden?

Michiel van Harten

 

Bijlage: Onderwijs en verkeer in Zwolle

Zwolle profileert zich als onderwijsstad. En terecht. Want al sinds de tijd van Joan Cele in de late Middeleeuwen komen hier leerlingen van heinde en verre voor diverse vormen van onderwijs.  Die profilering stelt echter ook eisen. Niet alleen aan het onderwijs, maar ook aan de stad. Een factor van belang  daarbij is de verkeerssituatie: leerlingen en anderen moeten dagelijks veilig de plaatsen  waar onderwijs wordt gegeven, kunnen bereiken. Helaas schort het daaraan op sommige plaatsen in de stad.

Als vader van een brugklasleerlinge maak ik mij hierover ernstig zorgen. Het gaat in dit geval met name om routes langs en in de richting van de Blaloweg en de Zwartewaterallee. Om mij maar tot het concrete geval van de dagelijks route van mijn dochter te beperken, beschrijf ik hier het traject vanaf ons woonhuis aan het Frederikplein naar het Gymnasium Celeanum aan de Zoom in de Aa-landen.

Het gedeelte Julianastraat-Wilhelminastraat is druk, maar nog acceptabel. Anders wordt het al op de Kamperweg, waar snel rijdend verkeer en fietsers in twee richtingen elkaar moeten zien te vermijden. Het gaat, maar op het fietspad langs het Kamperlijntje is de situatie regelmatig precair.

Hier pleit ik voor een verdubbeling met een scheiding tussen de rijrichtingen. De ruimte is er, want direct langs de spoorbaan ligt een brede strook grond.

Eenmaal de bocht om naar het traject Blaloweg-Zwartewaterallee is de situatie ronduit onveilig. Fietsers en bromfietsers die aan de overkant horen te rijden, komen soms met hun tweeën of drieën naast elkaar tegen de stroom in gereden. Het begint al bij het stoplicht voor de spoorlijn. Op één stukje, nabij het Zwarte Water, lijkt dit -onbegrijpelijk genoeg- legaal te zijn. Op andere stukken gelukkig weer niet. Politie heb ik hoe dan ook in deze contreiën in de periode sinds eind augustus 2007 zelden of nooit gezien. Terwijl hier toch zoveel preventieve werking van uit zou kunnen gaan.       

Hier pleit ik dus enerzijds voor strenge controle op het aanhouden van de juiste rijrichting en snelheid, anderzijds voor het consequent doorvoeren van één systeem op de fietspaden aan beide kanten van de weg.

Het rijwielpad langs de Waallaan in de richting van de Zoom is gelukkig zoals het zou moeten zijn!

Ik wijs in dit verband ook nog op een andere zeer onveilige verkeerssituatie, namelijk bij de kruising Wilhelminastraat-Veerallee.  Komend vanuit de Wilhelminastraat lopen fietsers en  bromfietsers hier groot gevaar geschept te worden door verkeer op de parallelweg uit de richting van de IJsselallee. Het is een regelrecht wonder dat hier nog niet meer ongelukken zijn gebeurd, want  elke ochtend en avond doen er zich bijzonder gevaarlijke situaties voor.                                           

Ik pleit hier voor stoplichten op de parallelweg of minimaal verkeersdrempels op de plaats waar fietspad en parallelweg samenkomen.

Naar ik vrees zijn er nog tal van andere plaatsen waar de belangen van het onderwijs, en in het bijzonder die van scholieren en studenten, strijdig zijn met de verkeerssituatie in de stad.

Ik verzoek daarom het Gemeentebestuur van Zwolle om aan de hierboven beschreven situaties in het bijzonder en die van de verkeersveiligheid in Zwolle in het algemeen extra aandacht te schenken.

Zwolle, 16 januari 2008

Wim Coster Prins

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Ook een dergelijke gevaarlijke plek:
  Als je aan de kant van het Ecodrome langs de Veerallee rijdt richting Spoolde. Zodra je onder de IJsselallee door bent, kom je op een vrij smal 2-richting-fietspad terecht met rechts van je water.
  Als je ’s ochtends richting Spoolde (en dus Hattem/Wezep) rijdt, mag je blij zijn dat de scholieren richting Zwolle je niet het water in rijden.
  Ligt mede aan hun slechte rijgedrag (3 naast elkaar en inhalen als je er als tegenligger aankomt), maar ook aan het vrij smalle pad.

 2. Misschien kan dhr. Van Harten ook even vragen naar de belachelijke situatie in de Kerstraat, waar de een na de andere auto tussen fietsers door snelt en daarbij het rijverbod bij de bussluis negeert.

 3. Gewoon je handen stevig aan het stuur, blik vooruit en fietsen maar. Uiteindelijk gaat iedereen wel voor je aan de kant. Immers, niemand wil schade aan zijn auto of met de fiets ten overstaan van klasgenoten van zijn fiets vallen.

  Werkt tot nu toe heel goed bij mij.
  Maar misschien is het ook een idee om als de politiestakingen voorbij zijn scholieren e.d. te gaan bekeuren voor het met zijn drieën naast elkaar fietsen?

 4. Ik steun elke actie op fietsgebied, maar het stuk op de Blaloweg waar je twee kanten op mag, is toch het stuk waar leerlingen van Talentstad/voorheen Blaloborg hun schoolterrein op moeten kunnen?
  Ik verbaas me trouwens al jaren over het stukje twee-richting-fietsverkeer onder de spoorbrug door naar het Kamperpad… Inderdaad een gevaarlijke plek om te rijden…
  Misschien ook eens een idee om het fietspad aan de andere kant van het spoor (langs IJsselhallen) in de richting stad ook eens kritisch te bekijken op hobbels? ;D

 5. Ik weet nog wel een plek. Spooldersluis. Als je vanaf Westenholte over de sluis rijdt kom je tegenwoordig op een tweerichtingfietspad boven op de brug. De linker kant (de kant richting Zwolle) is wel enkel fietspad.
  Die tweerichting is een tijd geleden ingevoerd in verband met werk aan de weg ofzo. Maar het bestaat nog steeds. Ook daar is het machtig uitkijken dat je niet met de sturen in elkaar haakt als je elkaar daar passeert.
  Daarbij heb je een tweede probleem. Want als je vanaf Westenholte omhoog rijdt, bestaat de kans dat je daar spookrijders tegenkomt die na de sluis (waar ze dus ‘links’ mogen rijden) niet meer oversteken en dus maar links blijven rijden. Wel zo gemakkelijk natuurlijk als je even later toch het industrieterrein op moet. Maar dat betekent dus wel dat je andere fietsers die niet spookrijden, hindert.
  Verder is de Oude IJsselbrug ook vrij veel in gebruik door spookrijdende fietsers.

 6. Ik fiets zelfs dagelijks in Zwolle, ervaar het over het algemeen niet als gevaarlijk.

  Ik mis wel iets belangrijks in deze discussie, zijn er ook cijfers bekend over het aantal ongevallen die veroorzaakt worden doordat het voor fietsers gevaarlijk en onoverzichtelijk is?

 7. ik hoop dat dhr. van Harten ook een keer via de verkavelingsweg vanuit Hasselt naar Zwolle mee fietst. wellicht dat hij ook niet snapt waarom het laatste stuk fietspad over de dijk nog steeds niet doorgetrokken is. scheelt een hoop ergernis voor automobilist en fietser en voor de fietser is het een enorm gewin aan veiligheid.

Reageer