Project Zuiderzeehaven afgerond - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Project Zuiderzeehaven afgerond

Zwolle – Met het plaatsen van hun handtekening onder de ontbindingsovereenkomst hebben de zes aandeelhouders van de Zuiderzeehaven gisteren een punt achter het project gezet. Vijftien jaar na de start wordt teruggekeken op een geslaagd project: het bedrijvenpark biedt inmiddels werk aan 400 directe arbeidskrachten. Daarnaast is het aantal vrachten dat over het water wordt vervoerd sterk toegenomen. Jaarlijks doen ruim 1.000 schepen de haven aan. Ook zakelijk gezien is het project succesvol. De partners kijken dan ook terug op een geslaagde samenwerking.

In 2003 startte de publiek-private samenwerking tussen drie publieke en drie private partijen: de gemeenten Kampen en Zwolle, provincie Overijssel, Dura Vermeer, de Vries & van de Wiel en het Belgische IPEM. Doel was het ontwikkelen en exploiteren van de Zuiderzeehaven tot een modern en duurzaam bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan bedrijven die over willen gaan tot vervoer over water. Dat is immers beter voor het milieu dan vervoer over de weg.

Dit doel is meer dan bereikt. Inmiddels hebben zich elf bedrijven op het grootschalige terrein gevestigd. Het merendeel komt uit de regio, waarmee de Zuiderzeehaven haar functie als regionaal bedrijventerrein onderstreept. Met Wärtsilä’s logistiek centrum, het brandstofdepot van Salland Olie en de containerterminal van IJDT herbergt de Zuiderzeehaven logistieke bedrijven van formaat. Ook agrobusiness is goed vertegenwoordigd met de activiteiten van Graansloot, Van Wijk & Olthuis en Fuite/Liprovit. Dat de haven een ideale locatie is voor recycling bewijst Hoeben Metalen, die een flinke groei heeft doorgemaakt sinds de verhuizing naar Kampen. Het duurzame karakter van het bedrijventerrein is zichtbaar in de windturbines, die in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte van de bedrijven voorzien. De Zuiderzeehaven-organisatie was één van de initiatiefnemers van dit groene project.

Ongeveer 75% van het bedrijventerrein is inmiddels verkocht. De gemeente Kampen neemt het resterende deel – dertien hectare – over. De verkoop van de percelen zal Kampen in eigen beheer
verzorgen.

Artikel delen: