Ruimte voor nieuwe initiatieven op Doepark Nooterhof

Ruimte voor nieuwe initiatieven op Doepark Nooterhof

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe invulling en een nieuwe exploitant van Doepark Nooterhof. Landstede geeft namelijk na 11,5 jaar vanaf 1 oktober 2018 het beheer van het park terug aan de gemeente. Het beheer van het Doepark past niet langer bij de onderwijstaken van Landstede. Aankomende zomer verandert er nog niets en gaan alle activiteiten gewoon door.

Door onder meer de inzet van Landstede heeft het Doepark zich ontwikkeld tot een levendige en gewaardeerde groene plek in de stad met activiteiten in het zomerseizoen.

Uitgangspunten nieuwe invulling
Vanaf 1 oktober 2018 komt het beheer van het park terug bij de gemeente en is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Om te bepalen welke invulling passend is, gaat de gemeente de komende maanden samen met de gebruikers en de omgeving een visie voor de Nooterhof opstellen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het gebied, dat in de hoofdgroenstructuur van Zwolle ligt, een natuurrijke plek blijft die toegankelijk is voor Zwollenaren. Daarnaast wil de gemeente met de nieuwe invulling aansluiten bij de visie voor het aangrenzende Enexisterrein. Uiteraard worden daarbij ook de ideeën en wensen van de eigenaren van gebouwen en grond in het Doepark betrokken.

Sinds 2007 wordt het Doepark Nooterhof door Landstede beheerd. Dankzij de jarenlange inzet van Landstede in samenwerking met diverse natuurorganisaties heeft het park zich ontwikkeld tot een levendige groene plek in de stad, aan de rand van Assendorp. Landstede wilde het Doepark een rol geven in hun onderwijsactiviteiten en liet in 2015 weten dat verlenging van de beheersovereenkomst afhankelijk was van in hoeverre Landstede erin zou slagen het onderwijs aan het Doepark te koppelen. Dat kwam ook overeen met de ingezette koers van Landstede om zich te concentreren op haar onderwijstaak. Omdat die koppeling niet is gelukt, heeft Landstede besloten het beheer van het terrein na het komende zomerseizoen te beëindigen.

Vervolg
De activiteiten bij Doepark Nooterhof gaan deze zomer gewoon door. Rond de zomer wil de gemeente de nieuwe visie en de randvoorwaarden voor het park vaststellen. Daarna kan het zoeken naar een nieuwe exploitant beginnen. Naar verwachting is begin 2019 de nieuwe invulling bekend.

Artikel delen: