Voorlichtingsbijeenkomst over ‘vriendschap’

Op dinsdagavond 5 februari organiseert de Regionale Federatie van Ouderverenigingen samen met MEE IJsseloevers in Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst over vriendschap, relaties en seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, familie en betrokkenen.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over vriendschappen van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ga je vriendschappen aan? Hoe kun je daar als ouder iets in betekenen of wat moet je juist laten? Waar ligt de grens tussen vriendschap en relatie? En hoe ga je om met seksualiteit van je zoon of dochter/broer of zus? Hoe geef je de juiste voorlichting? Hoe sta je als ouder tegenover al deze zaken? En wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zelf? De avond is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders/familie, begeleiders van zorginstellingen, studenten en anderen die op welke manier dan ook belangstelling hebben voor dit thema.

De inleiding wordt verzorgd door een consulent van MEE IJsseloevers. Dnleidingdt verzorgd door Daphne Strobans van MEE IJsseloevers.g, hun ouders/familie, begeleiders van zorginstellingen, studentee themabijeenkomst wordt gehouden in Dienstencentrum De Terp, Radewijnsstraat 1 in Zwolle.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur; de zaal is om 19.15 uur geopend. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst en de toegang is gratis.

De avond wordt georganiseerd door de Regionale Federatie van Ouderverenigingen IJssel-Vecht samen met MEE IJsseloevers.

Meer informatie kunt u krijgen bij Huub te Braake, consulent Regionale Federatie van Ouderverenigingen IJssel-Vecht, T 06 532 648 16, E h.tebraake@meeijsseloevers.nl óf op www.rfvoijssel-vecht.nl

De RFvO staat voor een goed bestaan van mensen met een verstandelijke beperking

MEE IJsseloevers raad en daad voor iedereen met een beperking

Artikel delen:

Reageer