Terugblik Spoorcafé 21 februari 2018

Terugblik Spoorcafé 21 februari 2018

Zwolle – Zwolle is dit jaar op een aantal data niet of beperkt bereikbaar per trein. Waarom is dit en welke partijen zijn hierbij betrokken? Wat betekent dit voor treinreizigers? En voor de verkeerssituatie aan de zuidzijde van het station? Hier ging het Spoorcafé van 21 februari over.

Anne-Marie Mosterman trapte de avond af met een terugblik op het Spoorcafé van januari. Dat ging over voortgang van de bouw van de busbrug en het busstation, de voorbereidingen voor het herinrichten van Stationsplein Noord en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Ook is die avond de stand van zaken met betrekking tot gebiedsontwikkeling in de Spoorzone besproken.

De bezoekers gaven in januari aan het leuk te vinden om mee via de webcam live mee te kijken met de bouw van de busbrug en het busstation. De webcams worden gewaardeerd en goed bekeken. De opmerkingen op de plannen voor het herinrichten van Stationsplein Noord en de Stationsweg waren goed maar niet van dien aard dat ze tot wijzigingen in het ontwerp leiden. Over de nieuwe ondergrondse fietsenstalling is een vraag gekomen naar meer informatie over het project op locatie. Dit nemen we mee in de (uitvoerings- en communicatie)plannen.

Anne-Marie vervolgde met het op hoofdlijnen toelichten van de resultaten van het onderzoek naar het Spoorcafé dat studenten van Windesheim eind vorig jaar uitgevoerd hebben. De studenten zijn inmiddels begonnen met een volgende stap in hun carriere.

Martin de Vries, planontwikkelaar bij ProRail, vertelde vervolgens aan welke spoorverbeteringen ProRail de komende jaren werkt, welke voordelen dit voor treinreizigers oplevert maar ook wat de hinder is tijdens de bouwperiode. Door de werkzaamheden krijgt station Zwolle in 2018 te maken met ‘treinvrije perioden’ waarin reizigers met bussen worden vervoerd.

Martin legde uit welke zaken aan het plannen van treinvrije perioden voorafgaan en welke partijen hierbij betrokken worden. Ook stond hij stil bij wanneer de treinvrije periodes voor station Zwolle zijn gepland. Tijdens zijn presentatie nam Martin uitgebreid de tijd om vragen van de bezoekers van het Spoorcafé te beantwoorden. Halverwege de presentatie toonde Martin een animatie over hoe ProRail de bereikbaarheid van station Zwolle verbetert.

Tijdens de geplande treinvrije periodes komen de treinvervangende bussen aan op en vertrekken ze van de Koggelaan. In totaal zullen dat circa 50 bussen zijn. Deze bussen halteren niet allemaal tegelijkertijd aan de Koggelaan. Toon van Beek, projectleider bij de gemeente Zwolle, vertelde welke verkeersmaatregelen de gemeente genomen heeft om het gebied in deze periodes bereikbaar te houden. Komende vanuit de riching van hogeschool Windesheim nemen de bussen vanaf de IJsselallee de tweede afslag richting de Hanzelaan, slaan na de blauwe Lensbrug linksaf richting de Koggelaan en rijden dan via de Hanzeallee weer naar de IJsselallee terug.

Toon vertelde dat de verkeersmaatregelen van dag tot dag bekeken worden en dat er daardoor per dag op- of afgeschaald kan worden. Ook lichtte Toon op hoofdlijnen toe hoe Keolis en NS het treinvervangend vervoer geregeld hebben en dat zij gastheren en gastvrouwen inzetten om mensen de weg te wijzen naar de treinvervangende bussen die de gemeente genomen heeft.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen vervalt het Spoorcafé van 21 maart. Het eerstvolgende Spoorcafé is op 18 april en staat in het teken van klimaat en energie.

Artikel delen: