Beginspraak voorwaarde voor planproces

Het college gaat de notitie Beginspraak in Zwolle, toepassing van interactieve planvorming aan de raad voorleggen. In de notitie wordt omschreven hoe bewoners en belanghebbenden vanaf het begin bij ontwikkelingen kunnen worden betrokken. Afgelopen juni sprak de raad al eens over een eerste opzet voor de notitie. Daarna is de notitie aangepast. De notitie richt zich niet langer alleen op ruimtelijke projecten maar op alle maatschappelijke vraagstukken. Dit alles betekent dat beginspraak geen vraag maar een voorwaarde is in een planproces.

College en raad hebben deze collegeperiode al regelmatig gesproken over communicatieve vraagstukken. Bij verschillende projecten is geconstateerd dat de communicatie beter had moeten verlopen. Afgelopen jaar is bij de behandeling van de Perspectiefnota door het college nadrukkelijk aangegeven dat hier werk van wordt gemaakt. De notitie geeft een weerslag van de weg die het college is ingeslagen. De notitie wordt aan de raad voorgelegd om vast te stellen als een richtinggevend kader voor beginspraak.

Artikel delen:

Reageer