D66 Zwolle wil voorschot voor kosten studieboeken

Nu duidelijk is geworden, dat het Kabinet de studieboeken niet gratis beschikbaar zal gaan stellen, zullen er voor veel minima enorme problemen gaan ontstaan ten aanzien van de aanschaf van de boeken in juli/augustus 2008. “Het in mei ontvangen vakantiegeld heeft veelal reeds een bestemming gekregen nog voordat het is ontvangen”, zegt D66 dinsdag.

De fractie van D66 zal er bij het college van Zwolle op aandringen om middels een voorschot het bedrag van € 308,00 per leerling, in juli 2008 beschikbaar te stellen aan de minima. Zodra men in december 2008 het door het kabinet, als pleister op de wond, toegezegde bedrag heeft ontvangen zal deze dan terugbetaald moeten worden aan de gemeente.

Motie: Voorschot minima vergoeding studieboeken middelbaar onderwijs

–          Raad in Zwolle bijeen op maandag 28 januari 2008.

–          Overwegende, dat:

  • In het regeerakkoord is afgesproken, dat studieboeken voor leerlingen in het middelbaar

onderwijs vanaf schooljaar 2008/2009 gratis zouden zijn.

  • Invoering van gratis studieboeken vertraging heeft opgelopen en dit tot gevolg heeft, dat ouders in juli/augustus 2008 worden geconfronteerd met de onvoorziene gevolgen hiervan voor hen.
  • Deze onvoorziene financiële gevolgen voor de ouders pas in december 2008 worden ondervangen via een belastingteruggave aan de ouders van 308,– euro per studerend  kind.
  • De voorfinanciering tot de betaling in december 2008 voor minima kan leiden tot financiële problemen en dat dit vanuit de Zwolse gedachte “Iedereen doet mee” een ongewenste situatie is.

–          Verzoekt aan het College van B&W:

  • Binnen 6 weken te komen met een tijdelijke maatregel voor minima (tot 115% van de bijstandsnorm), die voorziet in tijdelijke voorfinanciering (voorschot) van het bedrag van 308,– euro per studerend kind. Verrekening hiervan dient te geschieden met het door het december 2008 van de rijksoverheid te ontvangen bedrag.

–          En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

Door uitvoering van de motie kan “iedereen meedoen” en dat is wat de Zwolse Raad en College wil. Investeren via een voorschot in studiemateriaal is ook investeren in Zwolle. Dat komt het “Samen maken we de Stad” weer ten goede.


Jan J. Zelle (D66)

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer