Waterschap kiest voor dijkwacht 2.0 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Waterschap kiest voor dijkwacht 2.0

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat vrijwillige dijkwachten opnieuw opleiden. De nieuwe opleiding moet ervoor zorgen dat alle dijkwachten over dezelfde kennis beschikken en nog beter weten waar ze op moeten letten als ze worden ingezet. De nieuwe opleiding bestaat uit een theoretisch deel, een training en een oefening. Woensdag 1 januari 2020 moeten alle dijkwachten de nieuwe opleiding hebben afgerond.

Aanleiding voor de nieuwe opzet van de opleiding is de oefening Deining en Doorbraak die in september 2017 plaatsvond. Tijdens die oefening bleek dat er niveauverschil in kennis zit tussen dijkwachten. De nieuwe opleiding bestaat uit een avond theorie waarin dijkwachten uitleg krijgen over de meest voorkomende zaken die een dijkwacht moet weten en kunnen herkennen. Ook krijgen ze uitleg over de oorzaak en gevolgen van schades en meest gebruikte noodmaatregelen. Tijdens de training lopen dijkwachten samen met een dijkbeheerder van het waterschap een patrouille in het veld langs verschillende scenario’s en geven de dijkbeheerders uitleg over de situaties. Het doel van de training is om de theorie in praktijk te brengen. Het afsluitende onderdeel van de opleiding is een oefening. Tijdens deze oefening inspecteren dijkwachten in koppels een dijktraject en krijgen ze te maken met verschillende scenario’s. Als dijkwachten de opleiding afronden, ontvangen ze een certificaat.

Inzet dijkwachten
Drents Overijsselse Delta heeft 700 vrijwillige dijkwachten. Die worden ingezet als er intensiever toezicht op dijken nodig is. Tijdens het hoogwater in januari van dit jaar is er bijvoorbeeld vrijwillige dijkwacht ingezet langs de Vecht. De dijken van het waterschap zijn ingedeeld in dijkvakken. Aan ieder dijkvak zijn minimaal negen dijkwachten gekoppeld, zodat een dijkvak 24 uur per dag gecontroleerd kan worden als het nodig is. Als intensief toezicht niet

Foto's 3
Waterschap kiest voor dijkwacht 2.0 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Waterschap kiest voor dijkwacht 2.0 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: