Lesmateriaal moet verhalen over WOII levend houden

Op donderdag 31 januari vindt in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle de presentatie plaats van nieuw lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog. Het materiaal is ontwikkeld door studenten en docenten van de Gereformeerde Hogeschool binnen het project ‘Raak de juiste snaar’. Dat project gaat in op de vraag hoe leerkrachten in het basisonderwijs verhalen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog verder kunnen vertellen.

Het materiaal bestaat uit dvd’s en een lijst met instellingen en leermaterialen, zodat leerkrachten snel en effectief informatie voor hun les kunnen vinden. De dvd’s werken met zogenaamde ‘beeldvormers’. Dat zijn bijvoorbeeld personen, foto’s, verhalen of situaties die een beeld geven van de Tweede Wereldoorlog. De dvd’s laten tien voorbeeldlessen zien van leerkrachten die onderwijs verzorgen over de Tweede Wereldoorlog met behulp van zulke beeldvormers.

Het doel van het lesmateriaal en van het project ‘Raak de juiste snaar’ is om de verhalen van overlevenden ‘levend’ te houden. Het aantal verhalen van overlevenden wordt steeds minder en daardoor bestaat de kans dat de Tweede Wereldoorlog in het vergeetboek raakt. Studenten en docenten van de Gereformeerde Hogeschool zien daarin een taak voor zich weggelegd. Zij willen als huidige generatie leerkrachten het verhaal verder vertellen en met behulp daarvan ‘de juiste snaar’ raken bij kinderen. Die juiste snaar is: respect voor de geschiedenis, waardering van vrijheid en bereidheid om daar zelf een bijdrage aan te leveren.

Studenten van de GH werken al met het nieuwe materiaal. Binnenkort kunnen ook andere pabo’s er mee gaan werken, omdat het materiaal onderdeel uitmaakt van een landelijk project van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Basisscholen die belangstelling hebben voor een workshop over dit materiaal kunnen contact opnemen met de Gereformeerde Hogeschool via mevrouw Sophine Lootens, 038-4255542.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer