Commissaris Jansen gaat voor tweede termijn

De eerste zes jaar van Dhr. G.J. Jansen als Overijsselse Commissaris van de Koningin zijn bijna voorbij. Omdat de Commissaris in aanmerking wil komen voor herbenoeming, stemde Provinciale Staten woensdagavond tijdens de maandelijkse Statenvergadering in met het instellen van een vertrouwenscommissie. Deze commissie gaat een belangrijke rol spelen rondom de herbenoeming.

In de vertrouwenscommissie zitten vertegenwoordigers van de acht fracties en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. De commissie gaat gesprekken voeren met de Commissaris, een delegatie van het college van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris over het functioneren van de Commissaris van de Koningin. Na deze gesprekken zal de commissie een aanbeveling opstellen voor Provinciale Staten. Uiteindelijk besluiten zij of de huidige commissaris wordt voorgedragen voor herbenoeming. De benoemingstermijn van de Commissaris loopt af op 1 juni 2008.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer