Inspectie dijken op schades en kwetsbare plekken - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Inspectie dijken op schades en kwetsbare plekken

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta start binnenkort met de jaarlijkse inspectie van de dijken. Vanaf woensdag 14 maart controleren dijkinspecteurs of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

De verwachting is dit keer meer schade aan de dijken aan te treffen dan de afgelopen jaren. Dat komt door de periode van hoogwater afgelopen januari. En ook door de storm die er toen was. Hiermee haalt een rivier de bezem door de uiterwaarden, waardoor er veel ‘daak’, zoals dat in mooi historisch vakjargon heet was. Daak bestaat uit takken, boomstammen, gras, riet, snoeihout et cetera dat bij hoge waterstanden op rivieren door de stroming en de wind naar de dijk wordt gespoeld.

Daak betekent letterlijk aangespoelde ruigte en komt van oorsprong van het woord dekken. Bedekking van het water dus. Naast de aangespoelde ruigte zal er ook ander drijfvuil zijn: stukken pallet, plastic, vaten, een verdwaalde surfplank. Bij dijkinspecties wordt hier uiteraard op gelet. Er kan zomaar een boomstam of grote tak tussen zitten die voortdurend tegen de dijk aan klotst en de grasmat beschadigd. Nu het water gezakt is is er begonnen met het opruimen van al dit drijfvuil. Daarbij  kan er rijspoorschade ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen, de rommel moet toch echt weg. De deken van daak verstikt de grasmat op de dijk en is dus ook weer slecht voor de conditie van de dijken.

Jaarlijkse controle
Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.

Verplichte werkzaamheden
Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden?  Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen in dit rijtje thuis. Daarnaast is het voor de conditie van de dijken belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden. Zij kunnen zwakke plakken veroorzaken. Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken in het werkgebied.

Toetsing
Het waterschap toetst, naast deze halfjaarlijkse ‘dijkencontrole’, elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is nodig, omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten beoordeelt. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Foto's 4
Inspectie dijken op schades en kwetsbare plekken - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Inspectie dijken op schades en kwetsbare plekken - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Inspectie dijken op schades en kwetsbare plekken - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: