Meetdienst licht vooroorlogse IJsselbrug door

Een week lang wordt elke trein die over de historische IJsselbrug bij Zwolle rijdt nauwkeurig in de gaten gehouden. Een speciale meetopstelling van de Meetdienst van VolkerRail meet de trillingen die de voorbijrazende treinen veroorzaken.

ProRail Regio Noord Oost heeft opdracht tot het onderzoek gegeven, nadat tijdens reguliere inspecties door de afdeling Kunstwerken van VolkerRail in Deventer het vermoeden ontstond dat de belasting van zwaar goederenvervoer op de spoorbrug te groot is. Mogelijk veroorzaken de goederentreinen scheuren en beschadigingen aan de brugconstructie, dragers en pijlers.

Op diverse punten in de brug zijn door de Meetdienst in totaal acht sensoren aangebracht, die zowel horizontale als verticale trillingen kunnen meten. Door die gegevens te combineren met de gemeten snelheid en treinlengte kan precies worden nagegaan welke treinen de grootste trilling veroorzaken.

Ingenieursbureau Movares zal de verzamelde data uitgebreid analyseren. Als daaruit blijkt dat de belasting op de brugconstructie, dragers of pijlers te groot is, kunnen eventueel maatregelen worden genomen. Overigens wordt de IJsselbrug in 2012 volledig vernieuwd.

Bron: VolkerRail.nl

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer