Gemeente Zwolle middenmoter op actieve, gezonde en duurzame mobiliteit

Zwolle – Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden.  Ze bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer de beste voorzieningen en hebben meer oog voor schoner en efficiënt autogebruik dan andere gemeenten, zoals Zwolle. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

Resultaat Zwolle
Zwolle scoort op totaaleffect omgeving 6,0, op vervoerswijze 6,8 en op voorzieningen & beleid 6,3. (6 gemiddelde). Wat opvalt is dat Zwolle als tweede van Nederland scoort wat betreft aandeel fiets. Er zijn echter ook relatief veel fietsongevallen. Het aandeel lopen en bus is erg laag.
Zwolle scoort slecht op schone bussen en milieuzones. De scores op luchtkwaliteit zijn minder dan gemiddeld. Voor Zwolle is het vooral van belang om inzicht te krijgen in het hoge aantal fietsongevallen. Een betere ontvlechting van fiets- en autoverkeer kan daarbij helpen.

Door het goede fietsbeleid fietsen er veel mensen. Zwolle zou echter een showcase kunnen worden voor duurzame, actieve, gezonde mobiliteit, door nog meer inzet op vermindering autogebruik, meer ketenmobiliteit en inzet op elektrisch vervoer. Zwolle zou kunnen denken aan het invoeren van milieuzones om de ergste luchtkwaliteitsproblemen te beperken.

Amsterdam laat de auto het meeste staan
Uit de benchmark blijkt onder andere dat er grote verschillen zijn in het autogebruik tussen de verschillende steden. In Amsterdam, Groningen en Leiden wordt maar voor 25-30 procent van alle ritjes de auto gebruikt, terwijl in Emmen en Heerlen voor meer dan de helft van alle verplaatsingen de auto wordt gepakt. Voor een deel kunnen deze cijfers verklaard worden doordat er in grotere steden meer duurzame alternatieven zijn, maar ook door goed stimuleringsbeleid scoren grotere steden doorgaans beter.

Schade voor klimaat en gezondheid
Het verkeer in Almere, Middelburg, Zoetermeer en Delft geeft de minste klimaat- en gezondheidsschade voor haar inwoners. Het onderzoeksbureau heeft deze schade uitgedrukt in euro’s per inwoner. In Almere is de totale schade 178 euro per inwoner per jaar, terwijl dit in Rotterdam, de gemeente met de hoogste schade door het verkeer, 307 euro is. Die hoge schade komt vooral omdat er in Rotterdam relatief veel verkeersslachtoffers vallen onder fietsers, een belangrijk onderdeel van de schademeting.

Actief verbeteren
Volgens Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie, kan deze benchmark gemeenten helpen om verdere stappen te zetten op weg naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit.  “Gemeenten kunnen ontzettend veel doen om over te stappen naar duurzame mobiliteit. Met deze benchmark kunnen zij zien op welke punten ze het goed doen, op welke punten minder, en wat ze van elkaar kunnen leren. Want zelfs bij de koplopers is nog veel winst te behalen. De grootste knelpunten op het gebied van luchtvervuiling, drukte en lawaai vinden we bijvoorbeeld in de grote steden. Er is ook daar dus nog een wereld te winnen.”

De zeven maatschappelijke organisaties roepen alle steden op om de komende jaren te zorgen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Wim Bot van de Fietsersbond: “De verkiezingen zijn een goed moment om huidig beleid kritisch tegen het licht te houden. We hopen in de nieuwe collegeakkoorden slim ruimtelijk beleid terug te zien, met uitstekende fiets- en wandelvoorzieningen, zero-emissievoertuigen, milieuzones, goed openbaar vervoer en lagere snelheden. Dit is hard nodig voor het milieu, onze gezondheid en de bereikbaarheid.”

Artikel delen: