Werkgroep burgerbetrokkenheid wil creativiteit burgers gaan gebruiken

Zwolle – Op initiatief van GroenLinks raadslid Remko de Paus, bespreekt de Zwolse gemeenteraad op maandag 12 maart de eerste opbrengst van de raadswerkgroep burgerbetrokkenheid. Voor inwoners van Zwolle is het niet altijd duidelijk hoe de besluitvorming van de gemeente verloopt. Van een kleine aanpassing van een bestemmingsplan tot het nieuwe veiligheidsbeleid, de raadsfracties willen dat het voor inwoners duidelijker is wanneer en waar ze invloed kunnen hebben.

De werkgroep heeft een ‘praatplaat’ gemaakt, waarmee stap voor stap de te doorlopen besluitvorming wordt voorbereid. Wie krijgen allemaal te maken met het nieuwe beleid? Welke momenten zijn er, dat de gemeenteraad over het onderwerp spreekt? Op welke manier ga je met omwonenden de aanpassingen in een bestemmingsplan bespreken? De verschillende mogelijkheden die er zijn, komen in de vorm van kwartetsets op tafel. De werkgroep wil graag dat de gemeente zoveel mogelijk sámen met inwoners de keuzemogelijkheden invult.

De Paus: “Met de praatplaat gaan straks ambtenaren en inwoners sámen bepalen hoe en wanneer inwoners invloed kunnen uitoefenen. Inwoners komen vaak met briljante ideeën, je moet die creativiteit dan wel de kans geven. Maar bovenal wil ik dat vooraf duidelijk is hoe en wanneer je jouw mening kunt geven. Zo creëer je ook betrokkenheid van onze inwoners bij het gemeentelijk beleid.”

De werkgroep spoort de nieuwe gemeenteraad aan zo snel mogelijk na de verkiezingen aan de slag te gaan. Op 20 juli 2017 dienen de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66, Partij van de Arbeid en Swollwacht een initiatiefvoorstel in, waarmee de werkgroep burgerbetrokkenheid startte. In de werkgroep zaten (kandidaat) raadsleden van voornoemde fracties, aangevuld met VVD en CDA.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.