SP: geen vertraging project Vechtstr./Th.á Kempisstr.

Afgelopen maandagavond nam de SP niet deel aan het debat over het debat, maar sprak met vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging in de Thomas á Kempisstraat/Vechtstraat. Onderwerp van gesprek was het gebrek aan voortgang van het project om het winkelgebied in de driehoek Thomas á Kempis, Vechtstraat en Middelweg te verbeteren.

Reeds in 2003 is gestart met een inventarisatie van de knelpunten in genoemd gebied. Men is in 2008 nog steeds bezig om in samenwerking met de gemeente en een aantal andere organisaties te bekijken wat er met dit gebied definitief moet gebeuren. Vanwege ziekte van een betrokken ambtenaar, treedt er regelmatig vertraging op.

Raadslid Koster: “De belangen van betrokken burgers en ondernemers worden zo niet gediend en het vertrouwen van de burger in de overheid neemt op deze wijze ook af. En dat is nu juist niet de bedoeling, zo begreep ik uit de uitkomst van het debat over het debat. In 2003 is men al begonnen met het bedenken van oplossingen voor dit gebied, maar nu een aantal jaren later, zijn we nog geen stap verder. Het wordt hoog tijd dat we ermee aan de slag gaan”.

De SP stelt voor om een aantal, door de buurtbewoners voorgestelde korte termijn oplossingen, nu versneld in te voeren om de verloedering van dit gebied tegen te gaan en de veiligheid te vergroten. Daarnaast moet het project versneld worden opgepakt.

Tijdens de openbare raadvergadering van aanstaande maandag is er geen gelegenheid om mondelinge vragen te stellen aan het college over actuele problemen in de stad. Die moeten schriftelijk worden gesteld, waarbij het antwoord vier weken op zich kan laten wachten. De vragen aan de wethouder moeten nu schriftelijk worden gesteld, waarmee de kans op een snelle oplossing juist weer wordt vertraagd.

 

Artikel delen:

Reageer