Zwolle krijgt nieuwe WRZV-hallen op Voorsterpoort

Zwolle – Joop van Ommen, het boegbeeld van de WRZV-hallen, was maandagavond na afloop van de gemeenteraadsvergadering blij met het besluit tot nieuwbouw van zijn hal: “Het had ook anders kunnen lopen, maar eind goed al goed.” Op 19 februari had de gemeenteraad al gedebatteerd over het nieuwbouwplan van wethouder René de Heer, maar waren de meeste politieke partijen nog erg kritisch. De wethouder moest meedelen dat de nieuwbouw geen 9 miljoen euro, zoals eerder aangegeven, maar 15 miljoen euro zal gaan kosten. Dat zal ook gevolgen hebben voor de hoogte van de jaarlijkse exploitatiekosten. De VVD eiste harde garanties dat het verschil niet nog groter zou worden. De PvdA vond “het lastig om nu al ja te zeggen” en vroeg om nadere onderbouwing en neigde zelfs tot uitstel van besluitvorming. Ook D66 vond “het lastig om een besluit te nemen” en voor de ChristenUnie “was het even schrikken”, maar wilde wel dat deze nieuwbouw er zou komen. Wethouder De Heer gaf tijdens die raadsvergadering al inzicht in de kostenstijging van 6 miljoen. Met name de wens om het nieuwe complex nog duurzamer en energieneutraal te maken, een betere beeldkwaliteit en prijsstijgingen in de bouwmarkt leiden tot hogere investeringskosten. Tevens was er in de eerste berekeningen geen post onvoorzien meegenomen. Op verzoek van de gemeenteraad beloofde hij op 19 februari met een nog nadere onderbouwing te komen van de forse stijging van de investerings- en exploitatiekosten, zodat de gemeenteraad op 12 maart een besluit zou kunnen nemen.

De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem ingestemd met nieuwbouw voor de WRZV-hallen op bedrijventerrein Voorsterpoort. De kostenstijgingen kwamen nauwelijks nog aan bod; er werd zelfs instemmend geroffeld op de tafels en Joop van Ommen werd tijdens een schorsing door de meeste partijen uitgebreid gefeliciteerd met dit besluit. De wethouder had de raad de afgelopen weken voorzien van meer informatie en de meeste partijen er kennelijk van kunnen overtuigen dat een kostenstijging van 6 miljoen verantwoord is voor de bouw van “een nieuw duurzaam, energieneutraal en toekomstbestendig multifunctioneel gebouw voor de Zwolse binnensport.” Daarnaast alom waardering voor de sociaal-maatschappelijke functie van de WRZV-hallen en de verwachting dat dit in de nieuwbouw zal worden voortgezet. Alleen de SP stribbelde nog wat tegen over de kosten van de beeldkwaliteit van het gebouw, maar vond daarvoor geen gehoor bij de andere partijen. Volgens De Heer leidt een hogere beeldkwaliteit ook tot een nieuwe impuls voor de Voorsterpoort. De huurtarieven voor de verenigingen zullen stijgen, maar omdat dit pas met een overgangsregeling over vijf jaar realiteit gaat worden vindt de raad dit acceptabel. Alle partijen vroegen middels een motie bijzondere aandacht voor de herhuisvesting van de Zwolsche Kegelbond. Wethouder René de Heer gaf aan al in gesprek te zijn met deze club, maar verwacht wel “transparantie” van de Kegelbond met betrekking tot financiën, ledenaantal en gebruikers.

Het was de laatste vergadering van de “oude” gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal woordvoerders van de politieke partijen die betrokken waren bij de besluitvorming over de WRZV-hallen zullen volgens de burgemeester niet meer terugkeren in de nieuwe raad, “hoewel ik niet vooruit wil lopen op de verkiezingsuitslag.” Burgemeester Henk Jan Meijer wenste eenieder “veel succes met de verkiezingscampagne”.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. En dit gaat nog meer dan 15 miljoen kosten, kosten worden weer gehaald bij de gemeenschap. OZB zalatraks wel weer omhoog gaan.


  ⚠️ Meld

 2. ik zie hier een tendens…. IJsselhallen wil men ook weg hebben, moet je eens kijken wat voor enorme stuk land er dan vrijkomt voor het bouwen van woningen…. Gaan weer wat mensen financieel van profiteren…


  ⚠️ Meld

 3. Inbreiding van nieuwbouwwoningen staat keurig vermeld in het meerjaren plan mbt woningbouw. Sterker nog. Nieuwe woningen worden bijvoorkeur gebouwd in de stad, niet daarbuiten zodat het groen in de omgeving van Zwolle ook groen blijft.

  Prima plan van Groen Links en D66. Zo hou je de binnenstad levendig.


  ⚠️ Meld

 4. Dat er door de jaren heen al tonnen aan huurachterstand door de gemeente (wij met z’n allen) zijn ‘kwijtgescholden’ wordt geen woord over gerept. Als gewone huurder wordt je zonder blikken of blozen uit huis gezet, maar de wrzv krijgt een nw pand van 15miljoen?!? Waar is dat geld gebleven Joop? Waarom niet zo’n politieke betrokkenheid en steun voor de oude bdg hal, of de stilohal? Of zit dat hem in de ‘extra’ 6 miljoen aan (politieke) kosten?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.