College Zwolle treft maatregelen betreffende hogere zorgkosten

College Zwolle treft maatregelen betreffende hogere zorgkosten

Zwolle – Het college van B&W presenteert de gemeenteraad in april een pakket maatregelen die de uitgaven in het sociaal domein beter in de pas laten lopen met het beschikbare budget. Het pakket omvat zowel maatregelen op korte termijn, als bijsturingen in het sociaal domein gedurende de komende jaren. De maatregelen zijn nodig om tegenvallers in uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te beperken.

Uit de meest recente, voorlopige jaarcijfers over 2017, blijkt dat er in de laatste maanden van 2017 een onverwacht sterke toestroom is geweest naar laagdrempelige, lichte vormen van begeleiding en ondersteuning in het sociaal domein. Daardoor zijn de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd zo’n zes miljoen hoger dan was begroot. Het college streeft naar zorg waarbij er een goede balans is tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een snel en adequaat antwoord. Daarom brengt het college de komende weken op basis van een gedegen analyse in beeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om met de zorguitgaven weer binnen het budget te blijven.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Zorgkosten zijn niet te hoog. Wel verdorie 6 miljoen uitgeven voor een verbouwen van een gemeentehuis? Lekker belangrijk. Domme ambtenaren. Leer een keuzes maken !!!!!


    ⚠️ Meld

  2. Zorg is niet een product waarvan je kunt zeggen dat het “op” is als er meer beroep op wordt gedaan. En als het om de WMO gaat, gaat het altijd over kwetsbare mensen. Voeg daarbij dat het rijk en de zorgverzekeraars proberen om mensen naar “goedkopere” vormen van zorg te sturen. Dan betekent dat, dat meer mensen afhankelijk worden van de zorg die de gemeente moet financieren. En dan lopen de kosten asn de gemeentelihke jant op. Goed dus dat er een analyse komt.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.