Zwols onderwijs in  ICT en creatieve industrie inspiratiebron voor andere scholen

Zwols onderwijs in ICT en creatieve industrie inspiratiebron voor andere scholen

Zwolle – Volgende week woensdag 21 maart organiseren Landstede MBO, Deltion College en Cibap Vakschool voor verbeelding een landelijke inspiratie dag voor mbo-docenten in de bedrijfstakken ICT en creatieve industrie. Er komen vanuit de mbo-instellingen in Nederland maar liefst 450 docenten naar Zwolle om de Zwolse aanpak te ervaren. Het programma wordt gestart met Mark Mieras en Ralph Keuning. Gedurende de dag gaan de docenten bij de drie scholen op inspiratietour waarbij workshops en lezingen de actualiteiten binnen het werkveld uitvoerig belichten. Een van de centrale thema’s van de dag: ‘Samen werken en co-creëren – zo doen we dat in Zwolle!’

Er wordt gestart bij Deltion College waar de bestuurders van de drie Zwolse instellingen de gasten verwelkomen. Wetenschapsjournalist Mark Mieras is expert op het gebied van hersenonderzoek en hoe kunst, creativiteit en spel kunnen bijdragen aan een betere verbinding tussen de beide hersenhelften. Hij laat zien dat dit kan helpen om beter te kunnen leren. Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle, zal vertellen hoe de creatieve industrie zich in Zwolle ontwikkelt, wat de impact van kunst en cultuur kan zijn, hoe er met de onderwijsinstellingen wordt samengewerkt en wat dit voor de studenten oplevert.

Tijdens de inspiratietour bij Cibap, Deltion en Landstede aan het Stadionplein in Zwolle worden innovatieve projecten getoond, ontwikkelingen in de branche met elkaar gedeeld en bijvoorbeeld nieuwe software gedemonstreerd. Bij Deltion College ligt het accent op ICT, bij Landstede MBO op kunst & entertainment en bij Cibap op communicatie, media & design Deinspiratietour wordt samen afgesloten bij Deltion.

Artikel delen: