Dullaert: Zwollepact urgent, CDA ondersteunt - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Dullaert: Zwollepact urgent, CDA ondersteunt

Zwolle – Ruim vijftig gedreven ouders en professionals vertelden woensdagavond tijdens ‘Samen in het basisonderwijs’ het verhaal van ‘hun’ kind in Stadkamer Zwolle. Wat als les volgen voor een kind moeizaam of niet gaat? ‘Het zal jouw kind maar treffen’. Dat geeft een machteloos gevoel en moet anders kunnen! Het is tijd voor vernieuwing en samenwerking. Dullaert roept op: “ga juist denken vanuit ontwikkeling, zie de talenten en maak de stap van leerplicht naar ontwikkelrecht.” CDA Zwolle is het hier volmondig mee eens en pleit voor een regionaal (PO)-pact, om primair onderwijs maatwerk te laten bieden.

Indrukwekkende verhalen
Met verschillende verhalen werd onderstreept, hoe divers de problematiek is. Bij onderwijs wordt veelal gedacht aan een gebouw, maar onderwijs kan ook gegeven worden in andere ruimte, zoals op zorgboerderij de Huppe of de Rietstulp. “Het gesprek ging over wat er mis is met mijn zoon, in plaats van wat de leerkracht nodig heeft om mijn zoon les te kunnen geven”.

“In het huidige programma is er voor een kind geen ruimte om de tijd te nemen, maar leren kost voor sommigen wel meer tijd. Geef ze dan ook meer tijd.” We denken veelal nog traditioneel, net zoals we veelal denken in wat een kind niet kan. En wanneer problemen zich voordoen, is vroeg signalering in school en goede samenwerking tussen kind, professionals en ouders zeer belangrijk. Met landen als Canada en Finland als voorbeeld, waar wordt ingezet op talenten, is zichtbaar dat investering in inclusief onderwijs werkt. “Stel het kind centraal”.

Van verzuim naar langdurig thuis
“De redenen waardoor een kind thuis komt te zitten, zijn divers”, vertelt Marc Dullaert, oud-kinderombudsman en landelijk aanjager thuiszitterspact, “hoogbegaafdheid, gepest worden, rouw of doordat er bijvoorbeeld thuis grote problemen spelen. De duur van het verzuim verschilt van kort, naar 16 uur per maand tot vrijstelling van leerplicht. En de gevolgen ervan die strekken ver, want het kind kan zich niet verder ontwikkelen, heeft geen ontmoetingsplaats meer en krijgt het gevoel van buitensluiting. In Nederland zitten ongeveer 10.000 kinderen voor korte of langere periode thuis. Wanneer ieder kind telt, is dat een groot aantal.” “Voor ieder kind hebben we niet alleen een leerplicht, ook een zorgplicht”, benoemt ook Henk ter Wee, voorzitter van het college van bestuur van de Vivente-groep. “We zoeken een passende plek voor wie niet in het reguliere onderwijs terecht kan.“

Een kind is namelijk niet op te delen in beleidsterreinen. Gaat het over budgetonderwijs of zorg of over de vraag, met welke oplossing het kind verder komt? “Koppel ondersteuning niet aan standaarden”, geeft Louise Rouwhorst, bestuurder van Trias jeugdzorg aan, “maar ga uit van het ongelijkheidsprincipe. Het vraagt om maatwerk, want ieder kind en iedere vraag is anders.“

Regionaal Zwollepact
Vanuit het landelijke thuiszitterspact zijn al diverse initiatieven ontstaan. Zo hebben de 4 grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag & Utrecht, zich verenigd in het G4Pact, zijn er gezamenlijke initiatieven in de Friese en West-Brabantse gemeenten, komt Groningen met een initiatief en zo zijn er meer voorbeelden van nieuwe ‘pacten’. Reduceren van het aantal is daarbij het doel en om dat te bereiken, moeten er flinke stappen gezet worden:

  • sluitende registratie over alle partners heen, iedereen heeft het over dezelfde kinderen;
  • vroeg signalering en preventie, om te voorkomen dat uitval plaatsvindt;
  • stel ketenregisseurs aan, je werkt tenslotte met meerdere samenwerkingspartners;
  • denk vanuit het kind en leg de budgetten bij elkaar.

CDA Zwolle ondersteunt
Ook voor Zwolle ligt er een uitdaging om het aantal thuiszittende kinderen te reduceren. Laten we samen starten om ieder kind het recht op ontwikkeling te gunnen. Tijdens deze avond werden inzichten en ideeën gedeeld. De volgende stap is om samen te komen tot een pact, een stip aan de horizon waarbij de mogelijkheden van het kind centraal staan. CDA Zwolle ondersteunt dit van harte en wil dit mogelijk maken mét alle partijen.

Artikel delen: