Voorstel werkbezoek Kamperpoort

Bijna een jaar geleden hebben de commissie Ruimte en de gemeenteraad van Zwolle een debat gevoerd en besluiten genomen over de herstructurering van de wijk Kamperpoort. In het afgelopen jaar hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en heeft de slopers-hamer onder andere zijn werk gedaan op de Fenix-locatie, de Kleine Voort, de Hoog-straat en de Lijnbaan. Hiernaast zijn in april 2007 zijn de seniorenappartementen aan de Lijnbaan opgeleverd. “Maar van de beoogde bebouwing op de genoemde slooplocaties lijkt nog geen sprake”, zegt de PvdA in Zwolle.

De fractie van de Partij van de Arbeid voelt zich zeer betrokken bij de herstructurering van de Kamperpoort en zij zouden dan ook graag met enkele wethouders en de leden van de commissie Ruimte van gedachten willen wisselen over de stand van zaken van deze herstructurering. De voorkeur hierbij van de PvdA is het houden van een werkbezoek aan de Kamperpoort, waarbij voldoende ruimte is om goed geïnformeerd te worden over de stand van zaken, en dan met name de kansen en bedreigingen in de verdere planvorming en –uitvoering. De fractie hoopt op een goed gevolg van dit verzoek en is bereid mee te denken en te helpen bij de voorbereiding van dit werkbezoek.

Artikel delen:

Reageer