Inwoners gebruiken digitale media vaker  als bron voor gemeentelijke informatie

Inwoners gebruiken digitale media vaker als bron voor gemeentelijke informatie

Zwolle – Steeds meer inwoners gebruiken digitale media, waaronder social media, om informatie over beleid en uitvoeringvan de gemeente Zwolle tot zich te nemen. Dit blijkt uit het communicatieonderzoek dat in het najaar van 2017 onder inwoners van Zwolle is uitgevoerd.

Het communicatieonderzoek wordt twee jaarlijks uitgevoerd.  Het doel is om de ontwikkelingen in het gebruik van communicatiemiddelen van de gemeente in beeld te brengen en de behoefte van inwoners inzichtelijk te maken.

Huis-aan-huisbladen
Net als in 2015 zijn ook in 2017 de huis-aan-huisbladen voor de meeste inwoners het medium om informatie over de gemeente te vinden. De website van de gemeente staat op de tweede plek. Als het gaat om actueel nieuws van en over de gemeente zijn ook hier de huis-aan-huisbladen met 46 procent koploper, dagblad de Stentor volgt op de tweede plek met 31 procent.

Digitale media
Van de inwoners maakt  60 procent gebruik van digitale media.  Digitale media wordt in 2017 door meer inwoners gezien (50%) als geschikt medium voor interactief contact met de gemeente dan in 2015 (31%).Facebook wordt het meest gekozen als gewenst sociaal medium om met de gemeente in contact te komen. De website van de gemeente Zwolle wordt door 78 procent van de inwoners wel eens bezocht. Ten opzichte van 2015 is dit toegenomen (was in 2015 65%). De toename geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Deelname
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het burgerpanel en daarnaast is er ook een steekproef uit de BRP gedaan. In totaal zijn er 5416 mensen benaderd om mee te doen aan het onderzoek, daarvan hebben 1137 (21 procent) inwoners  gehoor gegeven. Het onderzoek is daarmee representatief.

De uitkomsten van het onderzoek worden in het communicatiebeleid verwerkt.

Artikel delen: