Te weinig aanlegplaatsen op de Overijsselse Vecht

Recreatievaarders hebben een positieve indruk van de Overijsselse Vecht. Men is zeer tevreden  over de rust en het natuurschoon, maar constateert ook dat er te weinig aanlegplaatsen buiten de dorpen en steden zijn. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête die afgelopen zomer in opdracht van het Waterschap Groot Salland is gehouden onder recreatievaarders op de rivier.

Het Nederlandse deel van de Vecht ligt gedeeltelijk in het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland (vanaf Ommen, tot de monding in het Zwarte Water bij Zwolle). In het kader van zijn taak als vaarwegbeheerder, heeft het waterschap de tevredenheid van recreatievaarders getoetst. Hierbij gaf maar liefst 94% aan tevreden te zijn over deze regenwaterrivier, waarvan de oorsprong in het Duitse Münsterland ligt.

Positief, maar tekort aan aanlegplaatsen

Vrijwel alle gebruikers vinden de rivier en de oevers aantrekkelijk (95 procent). Men is positief over de rust die de rivier biedt en het natuurschoon. Ook over de sluizen (87 procent), informatie over vaarmogelijkheden (78 procent) en de bebording (76 procent) is het overgrote deel van de gebruikers positief gestemd. Als groot verbeterpunt kwam uitbreiding van het aantal lig- en aanlegplaatsen in Dalfsen en Ommen naar voren. Maar liefst 80 procent van de gebruikers is hier ontevreden over. Volgens de gebruikers zijn er daarnaast te weinig passantenplaatsen en te weinig aanlegplaatsen tussen de verschillende dorpen en steden. 

Bij de sluizen zijn volgens de recreatievaarders te weinig wachtplaatsen beschikbaar.

Het waterschap gaat aan de slag met verbeterpunten

Groot Salland gaat in gesprek met betrokken partijen om de mogelijkheid te onderzoeken voor de realisatie van meer aanlegplaatsen en steigers langs de Overijsselse Vecht. Naar aanleiding van de overige opmerkingen gaat het waterschap de vaarwegbebording optimaliseren en het informatiepakket verbeteren voor de recreatievaarders die de sluis bij Vechterweerd passeren.

Herkomst Vecht-bevaarders

Vrijwel alle bevaarders van de Vecht (98 procent) komen uit Nederland, verspreid over het hele land. Één op de drie komt uit de drie noordelijke provincies, 19 procent uit Overijssel en 48 procent uit de rest van Nederland.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer