Ministeries en waterschappen dragen samen bij aan goed waterbeheer wereldwijd

Ministeries en waterschappen dragen samen bij aan goed waterbeheer wereldwijd

Zwolle – Twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd die beter zijn beschermd tegen water en toegang hebben tot voldoende, schoon water. Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal die de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen vandaag sloten. Gezamenlijk gaan ze internationaal nog meer waterexpertise inzetten.

De ministeries en waterschappen wisselen internationaal al kennis uit, maar door intensiever samen te werken kan er meer worden bereikt. De Blue Deal is een programma dat langdurige partnerschappen mogelijk maakt tussen waterbeheerders in Nederland en het buitenland. Die partnerschappen werken aan schoon, voldoende en veilig water met 2030 als horizon.

De afgelopen decennia is er steeds meer sprake van water gerelateerde rampen. Orkanen, hoosbuien en de stijgende zeespiegel leiden tot overstromingen. Droogte en watertekort ondermijnen miljoenen gezinnen in hun levensonderhoud en maakt sommige gebieden onleefbaar. Dat zorgt voor onrust, bedreigt vrede en veiligheid en wakkert migratie aan. Internationaal staat water daarom hoog op de beleidsagenda. Dit biedt kansen voor ontwikkelingshulp en handel voor Nederland als waterland per uitstek.

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “De duurzame ontwikkelingsdoelen hebben een horizon van 2030. Die lange termijn is nodig om de ambitieuze SDG-agenda te kunnen realiseren. Voor mij is het belangrijk dat de Blue Deal diezelfde horizon heeft. Geen losse projectjes, maar lange termijn-partnerschappen, continuïteit. Impact op 20 miljoen mensen die beter zijn beschermd tegen overstromingen, toegang hebben tot water – voor bijvoorbeeld irrigatie – of waarvan het afvalwater beter wordt gezuiverd; daar hoop ik op.”

Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “Met de Blue Deal hebben de projecten van de ministeries en de waterschappen een grotere impact in landen die ook uitdagingen kennen op het gebied van waterbeheer. Als je bij water begint, kun je daarbij veel problemen voorkomen. Water en voedselzekerheid horen bij elkaar, net als watertekort en klimaatvluchtelingen.”

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik verwacht dat Nederland met de Blue Deal effectief bijdraagt aan het verbeteren van waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld. Daarnaast zie ik ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Veel landen benaderen Nederland voor onze expertise om problemen met water op te lossen. Met deze Blue Deal kunnen de waterschappen en bedrijven in de watersector met hun kennis makkelijker de grens over.”

Het startsein van de samenwerking tussen de ministeries en de waterschappen wordt gegeven op Wereld Waterdag op 22 maart bij de netwerkbijeenkomst van AquaForAll en op het Holland Pavillion op het Wereld Water Forum Brasilia.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.