Feitjes over de gemeenteraadsverkiezingen: van buitensluiten tot het vergeten van registers

Feitjes over de gemeenteraadsverkiezingen: van buitensluiten tot het vergeten van registers

Zwolle – Er zijn geen onregelmatigheden gemeld door kiezers of stembureaus tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart. En met 61,4 % was de opkomst ruim 3 % hoger dan in 2014 (58,2 %). Dit zijn slechts een paar wetenswaardigheden die het bureau Verkiezingen over de afgelopen verkiezingen optekende.

Enkele bijzonderheden op de stembureaus

 • Stembureau in Vliegend Paard was open van 0.00-1.30 uur. Ruim 100 kiezers
 • In plaats van in Stedelijk Museum zaten we in ArtEZ. Kennelijk wisten mensen die locatie moeilijk te vinden, wat leidde tot extra drukte bij het stadhuis. Om 21.00 uur nog 100 wachtende kiezers!
 • Journalist van de Stentor heeft meegedraaid als lid op het stadhuis en schreef mooi stukje dat hart onder de riem stak van stembureauleden
 • In Marshof in Zwolle zuid zaten we met een dubbel stembureau in de gymzaal. De vorige keer zaten ze op 2 locaties in deze school maar was één van de twee kennelijk lastig te vinden door kiezers
 • Eén stembureau sloot zich ’s morgens buiten. Er moest een ruitje worden ingetikt. Men kon om 7.40 uur beginnen. Twee kiezers zijn keurig verwezen naar verderop gelegen lokaal. Uiteraard is de glaszetter gebeld, die een nieuw ruitje plaatste.
 • Op één stembureau was een lid nog niet helemaal wakker, ze vergat de registers ongeldige stempassen en moest terug naar huis fietsen. Ze lagen nog op de eettafel.
 • Op één stembureau had de beheerder zich verslapen. Die moest dus uit bed gebeld worden. Het bureau opende daarom iets later. Er hadden zich toen nog geen kiezers gemeld

Enkele bijzonderheden rondom kiezers:

 • Een aantal kiezers heeft een hang naar ‘nostalgie’: stemcomputers
 • Op een aantal stembureaus meldden zich kiezers die geen stempas hadden ontvangen. Ter plekke kon men niks meer doen voor ze
 • Op aantal stembureaus klachten over (verminderde) bereikbaarheid / toegankelijk voor kiezers met een beperking. Die zijn overigens in beeld bij de gemeente. 100% toegankelijkheid, zoals de Minister per 1-1-2019 wil eisen, is wat de gemeente betreft niet erg realistisch.
 • Sommige kiezers werden boos omdat ze geen volmachtstem mochten uitbrengen. Ze hadden geen (kopie) ID-bewijs van de volmachtgever bij zich (dus terecht niet toegelaten)
 • Een enkele kiezer vindt het vreemd dat ze niet mogen stemmen voor hun vader of kind, als ze een beschikking van de rechter hebben dat ze curator of bewindvoerder zijn. De Kieswet bepaalt echter dat dit niet van toepassing is op het stemrecht, aangezien dat een grondrecht is.

Bron: www.zwolle.nl

Artikel delen: