´Mystery guest´ checkt alcoholverkoop aan jongeren

In 2008 kunnen supermarkten, verenigingskantines en horecagelegenheden in Zwolle en Kampen bezoek verwachten van een ´mystery guest´. Wethouder Erik Dannenberg en wethouder Jan Wieten van beide gemeenten willen meer inzicht krijgen in de verkoop van alcohol aan jongeren en in de naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Twente en de stichting Alcoholpreventie (STAP). Bij dit onderzoek wordt gewerkt met de methode ´mystery shopping´, een wetenschappelijk aanvaarde methode die zeer betrouwbare gegevens oplevert en veelvuldig wordt gebruikt in binnen- en buitenland. De ´mystery guests´ zijn jongeren die bij verschillende verkooppunten alcoholische drank proberen te kopen. Zij doen dat met toestemming van de ouders en onder begeleiding van de Universiteit Twente en de stichting Alcoholpreventie (STAP). De resultaten uit het onderzoek worden door de gemeenten gebruikt om in gesprek te gaan met de brancheorganisaties en zo nodig en mogelijk handhavend op te treden.

Mystery guest, een interventie uit het pluspakket

Het alcoholgebruik onder jongeren neemt de laatste jaren sterk toe en er wordt op steeds jongere leeftijd alcohol gedronken, ook in de politieregio IJsselland. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen hebben 12 regiogemeenten, de politie IJsselland, GGD regio IJsselvecht, Tactus Verslavingszorg en het Project Integrale Veiligheid de intentie uitgesproken het problematisch alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Dat heeft geresulteerd in een projectplan Alcoholmatiging jeugd. Uit dit plan is het alcoholmatigingsprogramma 2007-2010 ontstaan, inmiddels beter bekend onder de naam Minder drank, Meer scoren!. In dit programma is een basispakket en een pluspakket van activiteiten, maatregelen en interventies opgenomen. Het basispakket is een gezamenlijk programma waaraan alle gemeenten deelnemen. De interventies uit het pluspakket, waartoe het onderzoek door de mystery guest behoort, kunnen door de gemeenten ingezet afhankelijk van de lokale problematiek.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. `Mystery guest? checkt alcoholverkoop aan jongeren
    Ik ben altijd zo benieuwd wat er met de info wordt gedaan…
    Ik kan nu al melden dat de aankoop door de kids in 30 % (ongeveer) wel gaat lukken ondanks alle regels en reclames.
    Ik zeg…als er geconstateerd wordt dat er verkocht wordt aan jongeren onder de wettelijk bepaalde leeftijd…boete/straf/vergunning kwijt/schandpaal… maar doe in elk geval iets 8)
    En niet zoals er nu staat ‘praatgroepjes vormen…koffie/thee en koekjes erbij en eventueel…misschien…als we niks anders kunnen bedenken…handhavend optreden…’

Reageer