De nachtzijde van het leven: zoektocht naar Bob Hanf

De nachtzijde van het leven: zoektocht naar Bob Hanf

Zwolle – Theater Initiatief Zwolle (TIZ) presenteert onder de titel l’De nachtzijde van het leven’ een zoektocht naar Bob Hanf. Deze bestaat uit een tentoonstelling van zijn schilderijen, een muziektheatervoorstelling, lezingen en een luistersessie. De uitvoeringsperiode is niet toevallig gekozen. De start op 14 april is de datum van de Zwolse bevrijding en de voorstelling van 4 mei sluit aan op de dodenherdenking.

Gedurende de gehele periode is er een tentoonstelling van zijn schilderijen in de Stadkamer (Zeven Alleetjes 1a, Zwolle). Die wordt daar op 14 april om 14:00u geopend met een lezing door Wim van der Beek over de beeldende kunst van Bob Hanf. Om 15:30u volgt dan een lezing door Niels Bokhove over het literaire werk van Bob Hanf. En om 17:00u is er de eerste uitvoering van ‘De nachtzijde van het leven’, muziektheaterproductie naar leven en werk van Bob Hanf. Regisseur Tijmen Dokter heeft met de spelers Ineke Roetink, Onno Sijperda, Gerard Zuyderhoff, Sheila Zwanenburg en componist Alex Manassen een intrigerende ontmoeting samengesteld met Bob Hanf en zijn werk.

Op 21 april is er in de Stadkamer om 19:00u een lezing/luistersessie door Huib Ramaer over de muziek van Bob Hanf. Aansluitend vindt om 20:30u de tweede uitvoering plaats van de muziektheaterproductie ‘De nachtzijde van het leven’.

De drie sprekers Huib Ramaer, Wim van der Beek, Niels Bokhove schreven samen met Ruth Tillema-Hanf “Bob Hanf, veelzijdig kunstenaar”, dat in 2007 verscheen bij Waanders Uitgevers, Zwolle. Deze publicatie (met een cd waarop muziek van Hanf staat) is te koop in de Stadkamer.

Op 4 mei wordt om 21:00u in de Synagoge, Samuel Hirschstraat 8, Zwolle in het kader van Theater na de Dam aansluitend op de dodenherdenking de derde uitvoering gespeeld van ‘De nachtzijde van het leven’.

Bob Hanf (1894-1944) was een getalenteerd veelzijdig kunstenaar. Ook was hij de oom van voormalig bestuurslid van TIZ, Ruth Tillema-Hanf, die in Zwolle op veel, vooral culturele, terreinen actief is geweest. Een aantal TIZ-leden raakte nauw betrokken bij een deel van Hanfs culturele nalatenschap door met de Bob Hanf Stichting verder te gaan met beheer en documentatie van de schilderijen, literaire werken en composities.

Het literair, beeldend en muzikaal werk van Bob Hanf staat centraal in de voorstelling. Schilderijen, teksten en muzikale composities van Hanf vormen het bronmateriaal. De voorstelling legt verbindingen tussen de drie kunstvormen door de werken naast elkaar te tonen en op elkaar in te laten werken. Het publiek ervaart het werk van Hanf derhalve op een interdisciplinaire, intense manier en krijgt, mede door tentoonstelling en lezingen, het kader aangereikt om het werk in de context waarin het ontstaan is en waarin het getoond wordt, te kunnen waarderen.

Een belangrijk gegeven in de voorstelling is de verhouding van de spelers tot de kunstenaar en persoon Bob Hanf en de tijd waarin hij leefde. Zijn ontwikkeling is abrupt geëindigd doordat hij de Jodenvervolging door de nazi’s niet heeft overleefd. Daarom komen in de voorstelling thema’s als buitensluiting en discriminatie en de gevolgen daarvan aan de orde. Helaas zijn dat nog steeds actuele thema’s. Hierin is de voorstelling documentair.

Zie voor nadere informatie, prijzen en reserveringen: www.tiz.nu.

Artikel delen: