Uitkeringsfraudeurs vallen door de mand

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen twee maanden € 153.794,- aan uitkeringsfraude opgespoord. Naar aanleiding van huisbezoeken zijn drie uitkeringen beëindigd. Nog eens drie uitkeringen zijn aangepast omdat de woonsituatie niet juist was doorgegeven. Vijf personen kregen een proces-verbaal. Bestandskoppeling bracht aan het licht dat verschillende personen naast hun uitkering inkomen uit werk genoten. Zij fraudeerden voor in totaal € 19.500-.

Het hoogste fraudebedrag wordt teruggevorderd van een 27-jarige man en een 29-jarige vrouw. De man ontving een uitkering, maar verrichtte ook werkzaamheden als zelfstandige. Bovendien bleek hij samen te wonen met de vrouw. Dit was niet bekend bij de gemeente Zwolle. Van februari 2004 tot juni 2007 kreeg de man daardoor ten onrechte € 46.033,- aan bijstand uitgekeerd. Dit bedrag moet worden terugbetaald. De twee moeten voor de rechter verschijnen.

Uit onderzoek van de sociale recherche bleek dat twee vrouwen (32 en 37 jaar) elk hadden verzwegen dat zij samenwoonden. Van het ene stel wordt € 27.000,- teruggevorderd, het andere stel moet een bedrag van € 11.900,- terugbetalen. Ook is tegen beide koppels proces-verbaal opgemaakt. 

Een echtpaar liep tegen de lamp toen uit onderzoek bleek dat de inkomsten van de man niet waren doorgegeven aan de sociale dienst. Het tweetal fraudeerde tweeënhalf jaar lang. De vrouw werkte op papier bij een bezorgdienst. Het werk liet zij opknappen door haar man, die de pakketjes mocht rondbrengen. Een bedrag van  € 5.578,- wordt teruggevorderd.

Een ander echtpaar ontving van juni 2002 tot en met april 2006 een bijstandsuitkering terwijl hun twee inwonende meerderjarige dochters inkomsten genoten uit werk. Dat de twee dames geld in het laatje brachten, was nooit gemeld aan de gemeente Zwolle. Een bedrag van ruim € 8.100,- wordt teruggevorderd. Tegen het echtpaar is proces-verbaal opgemaakt.

Een 32-jarige Zwollenaar bleek, naast zijn bijstandsuitkering, ongeveer een jaar lang inkomsten te ontvangen uit uitzendwerk. Die verdiensten had hij niet doorgegeven aan de gemeente Zwolle. De man moet ruim € 8.300,-  terug betalen en wordt binnenkort voor de rechter verwacht. 

De sociale recherche kwam ook twee oudere vrouwen (77 en 82 jaar) op het spoor. Zij bleken elk al geruime tijd een ouderdomspensioen van de Nederlandse Antillen te ontvangen. Die inkomsten hadden zij nooit doorgegeven aan de sociale dienst. De ene vrouw heeft het bedrag van ruim € 14.000,-  al terugbetaald aan de gemeente. Van de andere vrouw wordt nog € 12.885,- teruggevorderd. Zij heeft inmiddels een terugbetalingsregeling getroffen met de gemeente. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten geen proces-verbaal tegen de vrouwen op te maken.

 

 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Uitkeringsfraudeurs vallen door de mand
  Goed nieuws!!!
  Ik snap het vaak ook niet…met alle persoongegevens die overal en nergens aan gekoppeld worden moet het toch heel simpel zijn om mensen die met uitkeringen frauderen makkelijker op te pakken?

  En als ik dan zie dat mensen die het proberen te verzwijgen…gepakt worden….meteen betalen en dan dus geen boete en/of straf krijgen.. >:(
  Dat lijkt een vrijbrief om het allemaal maar eens te gaan proberen…je krijgt toch geen straf als je het snel kan betalen…zucht
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden 8)

 2. :'( lees ik het nou goed ???
  meneer heeft in 3,3 jaar 47000 euro ”gekregen”
  dat is meer dan 1500 ,- per maand ???
  wordt vaak gezegt uitkeringen zijnlekker hoog in nederland
  nu snap ik het waarom veel mensen hier na luilekker-land-komt!!!

 3. De werkers worden gestraft wij maar betalen de andere ermee profiteren en lekker uitslapen..

  Word ook maar eens tijd dat ik uitkering ga trekken 🙂 als ik het niet doe doet een ander het wel 😉

 4. Ingezonden:

  Met enige regelmaat worden er door de gemeente persberichten uitgegeven over uitkeringsfraude. Deze persberichten worden soms één op één overgenomen in de (kabel) krant en huis-aan-huis bladen. Het is de fractie van de SP opgevallen dat er door de toonzetting, keuze van woorden, een dreigende toon zit in deze berichten. Bedragen van fraude en de bijbehorende situatie worden in die berichten beschreven. De SP vindt deze toon verkeerd gekozen.

  Fractievoorzitter Siderius: ‘De SP vindt dat de wijze waarop fraude bestreden wordt, met grote voorzichtigheid moet gebeuren. Wij pleiten ervoor dat fraude hard aangepakt wordt, omdat misbruik van voorzieningen en gemeenschapsgeld het draagvlak onder de sociale zekerheid uitholt. Echter, de toonzetting van de persberichten van de gemeente Zwolle hebben een zeer dreigende toon. Het lijkt erop dat wethouder Knol met de opgespoorde fraude wil tamboeren. De SP keurt dat zeer af’.
  Als uitgangspunt hanteert de SP als het gaat om voorkomen en bestrijden van bijstandsfraude het solidariteitsbeginsel, dat mensen die zonder bron van inkomsten zitten, recht hebben op bijstand. Dit beginsel kan echter pas standhouden als uitkeringen rechtmatig verstrekt worden. De SP pleit er daarom voor dat fraude hard aangepakt wordt, omdat misbruik van voorzieningen en gemeenschapsgeld het draagvlak onder de sociale zekerheid uitholt.
  Daarnaast is de SP van mening dat de wijze waarop er fraude bestreden wordt, met grote voorzichtigheid moet gebeuren. Dit raakt aan een ander uitgangspunt van de SP, menselijke waardigheid. Op het moment dat een uitkeringsgerechtigde beschuldigd worden van uitkeringsfraude is er nog niets bewezen of officieel vastgesteld. Wij zijn van mening dat een burger onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Daarom keuren wij de huidige manier van berichtgeving en dreigende toon af.

  Dit brengt de SP bij de volgende vragen:

  1.Is het college met de SP van mening dat een burger onschuldig is tot het tegendeel is bewezen?
  2.Is het college met ons van mening dat er grote voorzichtigheid moet worden betracht bij de berichtgeving (persberichten) over uitkeringsfraude? Zo nee, waarom niet?
  3.Bent u bereid te kijken of er een andere vorm van berichtgeving en toon mogelijk is om de uitkeringsfraude ter pers te brengen? Zo nee, waarom niet?

  Namens de SP-fractie;
  Tjitske Siderius

 5. Verkeerde toon…nou daar heb ik niet zoveel wollige woorden voor nodig. DOORTREKKEN!

  Over politiek woordgebruik: gaaaaaaaaaaaaaaaap. Dé reden (in woord en schrift) dat de politiek mijlenver van de werkelijkheid af staat. Gisteavond die Zwollenaar Slob van CU ook bij Pauw en Witteman. En maar doorpraten, maar wat ie echt zei? Gek he dat de aandacht wegraakt. Terwijl ik Arie Slob ook wel eens beter heb gehoord. Gewoon Jip & Janneke-taal, bitte? Een beetje meer het gevoel, de beleving, de bezieling en de taal van de straat. En nie zo langdradig…..dat zou mooi zijn 😉

 6. heeft Tjitske Siderius misschien zelf een uitkering, en zo nee, wil he die binnenkort hebben.

  Bla, bla, bla, Keihard aanpakken die fraudeurs, laat het schavot maar terug komen.

Reageer