Installatie nieuw gekozen gemeenteraad

Installatie nieuw gekozen gemeenteraad

Zwolle – Op donderdag 29 maart om 19.30 uur worden de benoemde raadsleden voor de Zwolse gemeenteraad 2018-2022 tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Raadzaal geïnstalleerd.

Rechtmatig verlopen verkiezingen
De vertrekkende raadsleden hebben maandag 26 maart onderzocht of de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen en of de nieuwe raadsleden aan de vereisten voldoen die in de gemeentewet aan het raadslidmaatschap zijn verbonden.Conclusie is dat niks de benoeming van de nieuwe raadsleden in de weg staat.

Foto-overzicht
De nieuw gekozen raadsleden zijn in een foto-overzicht met contactgegevens te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Voordat de nieuwe raad aan de slag gaat, volgen de raadsleden de komende weken eerst een uitgebreid inwerkprogramma. De eerste raadsvergadering is pas op maandag 23 april.

Daarnaast is oud-wethouder Janco Cnossen benoemd tot informateur om het proces voor de totstandkoming van een nieuw college van B&W te begeleiden. Voor meer informatie over de nieuwe raad kan contact worden opgenomen met de raadsgriffie via telefoonnummer (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl.

Artikel delen: