Startbijeenkomst voor ‘Zwolse aanpak personen met verward gedrag’

Zwolle – Verschillende Zwolse organisaties werken de komende twee jaar samen binnen de Zwolse aanpak ‘personen met verward gedrag’. Van deze organisaties kwam een grote groep professionals, managers, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen vandaag bijeen voor de startbijeenkomst op het stadhuis.

De aanwezigen waren erg enthousiast over de invulling van de ochtend door verschillende werkvormen vanuit diverse betrokken organisaties, dit zorgde voor veel diversiteit en afwisseling. 

Waarom een startbijeenkomst?
Zwolle ontving in november 2017 een subsidie van ruim 200.000 euro voor de sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’. De subsidie is beschikbaar gesteld door ZonMw: de landelijke organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

De pilots die onderdeel zijn van de aanpak, zijn inmiddels uitgewerkt en geïmplementeerd. Vandaar dat zij zich aan de samenwerkingspartijen willen presenteren. Om zo (nog) meer bekendheid te genereren en aandacht te vragen voor deze problematiek en hun standpunt ‘Ieder mens heeft recht op zorg en aandacht’.

“De verbinding met elkaar is noodzakelijk om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen en verandering in gang te zetten”

Wat houdt de aanpak in?
De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder drie pilots. Zo wordt er ingezet op het verbeteren van de beoordeling door professionals, zodat de zorgvrager sneller en adequater zorg op maat kan ontvangen. Ook is de bereik- en beschikbaarheidsdienst van het meld- en adviespunt maatschappelijke zorg in Zwolle uitgebreid, zodat er 24-uurs bereik- en beschikbaarheid is. Tevens is er een training ‘Grip op Verwardheid’ ontwikkeld op het gebied van herkennen en signaleren. De training is onder andere bedoeld voor professionals, vrijwilligers en buurtbewoners, met als doel de handelingsverlegenheid en het stigma over personen met verward gedrag te verminderen. Tijdens de startbijeenkomst gaven de trainers de aanwezigen hiervan een verkorte masterclass. Een essentieel onderdeel van de aanpak is de inzet en inbreng van ervaringsdeskundigheid. Vandaar dat ook de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen vandaag niet mocht ontbreken.

Special guests: aanwezigheid Schakelteam en ZonMw
Naast de betrokken partijen uit Zwolle, was ook een afvaardiging van het Schakelteam en ZonMW aanwezig. Het landelijk Schakelteam – onder leiding van Onno Hoes – heeft als taak ervoor te zorgen dat overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen met verward gedrag.
ZonMw was aanwezig om de Zwolse aanpak voor personen met verward gedrag in beeld te brengen. Er is landelijk veel aandacht voor de pilots en de rol van ervaringsdeskundigen in dit project.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.