Vijftig jongeren werken aan toekomst tijdens 12-uurs-Challenge ‘Leef je droom’

Vijftig jongeren werken aan toekomst tijdens 12-uurs-Challenge ‘Leef je droom’

Zwolle – Twaalf uur lang, onafgebroken met z’n allen dromen en ambities delen. Op maandag 9 april van 9.00-21.00 uur gaan vijftig jongeren de uitdaging aan tijdens de 12-uurs-Challenge ‘Leef je droom’ in Hedon in Zwolle. De initiatiefnemers – Landstede MBO, START.Deltion, RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters) en Travers Welzijn (jongerenwerk en project Make it!) – willen met deze Challenge jongeren een platform bieden waar zij hun ideeën, wensen en behoeften over hun toekomst kunnen laten horen. Deze worden nog tijdens de Challenge omgezet naar een concreet plan.

Voor de Challenge richten de vier initiatiefnemers zich op jongeren van 16 t/m 23 jaar, zowel mbo’ers van alle niveaus als voortijdig schoolverlaters (vsv’ers). ‘Op die manier ontstaat een divers beeld van de dromen en ambities: van jongeren bij wie het voor de wind gaat, maar ook van jongeren die weer naar school zijn teruggaan of nog thuis zitten’, aldus Helga van den Berg, jongerenwerker van Travers Welzijn.

Plannen uitvoeren
Het is de bedoeling dat de jongeren tijdens de Challenge zelf vormgeven aan hun ambities. Van den Berg: ‘Ze formuleren bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: Als jouw geluk voorop staat, welke keuzes maak jij dan? Hoe kun je jouw droom werkelijkheid maken? Wat heb je hiervoor nodig? Bijvoorbeeld van school of jongerenwerkers?’

Jongerenwerkers van Travers Welzijn gaan hen hierbij helpen. ‘We werken stap voor stap naar een concreter doel. Wat hebben de jongeren nodig om dit doel te bereiken en wie kan hen hierbij helpen? Past de droom wel bij hun competenties?’

Ook zijn een aantal inspirerende gastsprekers uitgenodigd: ‘Het gaat om mensen die een moeilijke weg hebben afgelegd naar het punt waar ze nu zijn. Vanuit een lastige periode waarin ze niet wisten wat te doen, naar bijvoorbeeld een eigen goedlopend bedrijf.’

Tijdens de Challenge zetten de jongerenwerkers de ambities, wensen en behoeften van de jongeren samen met hen om naar concrete afspraken en doelen. Van den Berg: ‘Deze delen ze aan het eind van de dag met partijen en organisaties die zich inzetten voor jeugd in Zwolle. Naast de vier initiatiefnemers zijn dat bijvoorbeeld ondernemers, maatschappelijke partners en betrokken Zwollenaren die iets voor deze jongeren willen betekenen. Samen kijken we hoe we de plannen kunnen uitvoeren.’

Tussen wal en schip
Waarom deze Challenge? Van den Berg legt uit: ‘Waar we eerder vooral over jongeren praatten bij het maken van beleid en plannen, betrekken we hen er tegenwoordig steeds meer bij. Zo worden jongeren van de Jongerenraad Zwolle steeds vaker gevraagd voor advies rondom jeugdthema’s.’

‘Maar’, vervolgt ze, ‘het kan natuurlijk altijd beter. Met name kwetsbare jongeren of jongeren die meer aandacht nodig hebben vallen tussen wal en schip: zodra ze stappen willen zetten voor hun toekomst, krijgen ze te maken met instituties, regels en procedures. Deze sluiten niet genoeg aan bij hun behoeften en capaciteiten. Daarom is een platform als deze Challenge ook zo nodig. Daar kunnen zij zich laten horen.’

Elk jaar een Challenge Day
Het is dan ook de bedoeling dat de Challenge Day jaarlijks terugkeert. Van den Berg: ‘Op die manier weten we – onderwijs, welzijn en gemeente en andere partijen die met jongeren werken – beter wat er speelt onder jongeren. Met elkaar kunnen we zo schooluitval voorkomen en de kansen van jongeren op een goede positie in de maatschappij vergroten.’

Artikel delen: