Grondprijsverlaging voor goedkope woningbouw

Om de bouw van voldoende goedkope woningen in 2008 veilig te stellen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voor 2008 de grondkosten voor met name de goedkope en middeldure woningen (tot €.292.000) incidenteel te verlagen. Dit staat in de Grondprijzennota 2008.

Wethouder Kenkhuis: ‘In 2007 zijn de bouwkosten flink gestegen. Het college is van mening dat deze prijsstijging niet gecompenseerd moet worden door een verhoging van de woningprijzen van de goedkope woningen. We hopen met deze verlaging de ontwikkelaars te stimuleren om vooral goedkoop te blijven bouwen.’ De Grondprijzennota wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Hierin worden voor alle bouwterreinen de grondprijzen voor het komende jaar vastgelegd.

Voor de meeste bouwgrond wordt voor 2008 de grondprijs inflatievolgend verhoogd. De duurdere woningen kennen wel een geringe grondprijsverhoging. Ook de grondprijs voor de overige vrije sector woningen en kavels wordt iets meer dan inflatievolgend verhoogd. Bij goedkope huurwoningen (sociale huur) werd de afgelopen jaren al gerekend met een vaste lage grondprijs. Deze vaste lage grondprijs is voor 2008, net als de huurprijs van de huurwoningen, inflatie volgend verhoogd.

De belangstelling voor bedrijventerrein blijft onverminderd groot. De grondprijs voor bedrijventerreinen wordt, afhankelijk van de ligging, gemiddeld met €.5 tot €.10 per m² verhoogd. Daarentegen hoeven bedrijven niet langer te betalen voor de aansluiting op het gemeentelijk riool en de inrit voor hun terrein. Deze kosten worden niet langer apart in rekening gebracht en zijn voortaan opgenomen in de grondprijs.

Artikel delen:

Reageer