Eerste raadsvergadering nieuwe raad

Eerste raadsvergadering nieuwe raad

Zwolle – Op 21 maart is de nieuwe gemeenteraad gekozen. Voor deze nieuwe raad, die bestaat uit nieuwe raadsleden en uit raadsleden die er al één of meerdere periodes op hebben zitten, is een inwerkprogramma opgesteld.

De komende weken volgen de raadsleden dit programma zodat ze goed voorbereid zijn op op de eerste raadsvergadering (besluitvormingsronde) die op maandag 23 april om 19.30 uur is gepland.

Inwerkprogramma
Om de raadsleden verder voor te bereiden op hun raadswerk loopt het inwerkprogramma de komende maanden door naast de reguliere raadsvergaderingen. Zo zijn er diverse colleges, werkbezoeken en excursies gepland die gaan over houding (hoe vul ik mijn raadslidmaatschap in), verhouding (hoe gaan we als raad om met elkaar, het college en de samenleving) en inhoud (inhoudelijke onderwerpen die komende raadsperiode spelen voor raad en organisatie.

Artikel delen: