Bijna twee miljoen voor Vrouwenopvang in Zwolle

Stichting Vrouwenopvang Overijssel ontvangt € 1.898.480 subsidiegeld van de gemeente Zwolle voor het bieden van vrouwenopvangvoorzieningen en het realiseren van verschillende activiteiten in 2008. Dit heeft het College van burgemeester en wethouders deze week besloten.

De Vrouwenopvang biedt naast opvang ook ambulante hulpverlening in de gemeente Zwolle. Nieuw hierbij is het aanbod van AWARE. De gemeenteraad van Zwolle heeft hier in de begroting 2008 extra middelen voor gereserveerd. AWARE biedt aan vrouwen in Zwolle de mogelijkheid van een aansluiting op een mobiel systeem. Dit kan met name veiligheid bieden aan vrouwen die actueel en permanent in en om hun eigen woning worden belaagd door hun (ex) partner.

De voorwaarden zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Ook gaat het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zich nadrukkelijker profileren als het punt voor alle vragen rond huiselijk geweld (waar onder ouderenmishandeling).

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang is het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld. In het activiteitenplan 2008 van stichting Vrouwenopvang Overijssel staat beschreven welke opvangvoorzieningen in 2008 worden geboden. Dit is onder meer aan 24-uurs crisisopvang, 24-uurs vrouwenwoonvoorzieningen met partiele begeleiding, zogenaamde ´safe houses´, begeleid wonen en begeleid wonen voor tienermoeders. Ook is een noodbed onderdeel van het aanbod. In 2008 zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de ketensamenwerking en de kwaliteit van de hulpverlening.

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

Naast de vrouwenopvangvoorzieningen wordt ook in 2008 het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) gesubsidieerd. Het ASHG is dé toegang tot alle vragen op het gebied van huiselijk geweld. Het ASHG biedt informatie, advies en consultatie en is bereikbaar op telefoonnummer 0900- 126 26 26. In 2008 zal onder meer de bekendheid van het ASHG in de regio vergroot worden met name ook daar waar het gaat om specifieke doelgroepen als slachtoffers van loverboys en hun omgeving en slachtoffers van ouderenmishandeling en hun omgeving. Het ASHG zal in 2008 ook gaan fungeren als front-office voor de deskundigheidsbevordering rondom huiselijk geweld. Verder zal het ASHG in 2008 nadrukkelijk aansluiten bij de landelijke campagne huiselijk geweld.

Samenwerking

Het bieden van vrouwenopvang is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De rijksoverheid verstrekt aan de centrumgemeente Zwolle een specifieke uitkering ten behoeve van beleid op het terrein van vrouwenopvang. Zowel de gemeente Zwolle als de gemeente Enschede zijn centrumgemeente voor de vrouwenopvang. Omdat de vrouwenopvangvoorzieningen een met name een bovenregionale functie hebben en gezamenlijke subsidiering meer mogelijkheden biedt om voorzieningen op peil te houden en uit te bouwen is er eerder voor gekozen deze bovenregionale voorzieningen gezamenlijk te subsidiëren, volgens een eind 2006 overeengekomen verdelingssystematiek.

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.