Waardering voor aanpak essentaksterfte

Zwolle –  Het NatuurPlatorm Zwolle (NPZ) spreekt in een brief aan het College van B&W zijn waardering uit over de aanpak van de essentaksterfte door de gemeente. Het NPZ volgt het gemeentebeleid op gebied van natuurbeheer op de voet. Aan de ene kant maakt het waar nodig kritische kanttekeningen bij het gevoerde beleid. Anderzijds spreekt het zijn waardering hierover uit.

Door de heersende essentaksterfte is het nodig zo’n 90% van de essen in de gemeente te kappen. Dit is om veiligheidsredenen noodzakelijk. Bij essentaksterfte vallen er eerst takken van een aangetaste boom en uiteindelijk zal de hele boom doodgaan.

De gemeente heeft bij het opstellen van een plan van aanpak advies gevraagd bij organisaties die samenwerken in het NPZ. Het is een enorme klus geweest om voor het begin van het broedseizoen de aangetaste bomen te kappen.

Inmiddels zijn de meeste bomen al vervangen voor nieuwe exemplaren. Dit is een grote inspanning geweest voor de gemeente, de ROVA en de andere bedrijven. Voor iedere nieuwe boom moest bijvoorbeeld een plantgat worden gemaakt.

Er zijn diverse bomen herplant. Dus geen hele rijen bomen van eenzelfde soort meer. Er is een gedifferentieerd herplantprogramma opgesteld. Hierdoor krijgen eventuele infecties minder kans om zich te verspreiden.

De jonge pas aangeplante bomen hebben een kleiner vermogen om CO2 om te zetten en kunnen minder fijnstof afvangen dan ge gerooide volwassen bomen. Het NPZ hoopt dan ook dat de gemeente de kap van andere volgroeide bomen zo veel mogelijk zal beperken.

De brief kan hier worden gelezen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Toch heb ik sterk de indruk dat andere boomsoorten er ook aangaan die niet ziek zijn. Ik zie regelmatig dat er zeker 10 bomen en struiken tot bijna de grond toe gekapt zijn. Weg beschutting voor vogels en insekten.Dit is naar mijn idee meer dan alleen snoeionderhoud!
    Bv. aan de Schellerweg aan de overkant van de sloot tussen Forelkolk en de Bierton.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.