PvdA: “Thuislozen hebben recht op medische hulp”

De Partij van de Arbeid is van mening dat iedereen in Nederland  een zorgverzekering nodig heeft. Niet alleen omdat iedere Nederlander verplicht is om verzekerd te zijn, maar juist omdat iedereen en dus ook de groep (Dak – en/of) Thuislozen, waaronder zorgmijders zijn, recht heeft op medische hulp.

PvdA: “Het feit dat zij de zorg mijden, betekent niet dat zij geen zorg nodig hebben. In tegendeel, vaak is er juist sprake van ernstige zorgproblematiek, psychiatrische-, verslavings-,financiële problematiek, Het niet in zorg krijgen van deze groep cliënten leidt tot verergering van aandoeningen. Ten slotte leidt gebrekkige zorg bij deze groep cliënten tot extra maatschappelijke kosten in de vorm van overlast en een beroep op zware voorzieningen bij crisis.” De PvdA constateert dat ook in Zwolle nog vele mensen w.o.  dak- en/of thuislozen, met en zonder uitkering, niet verzekerd zijn, op dit moment eigenlijk al medische verzorging nodig hebben, zich machteloos voelen en niet weten hoe zij dit probleem kunnen oplossen.

Overwegende dat:

Er Zwolse inwoners w.o. (dak- en of) Thuislozen, niet verzekerd zijn, men niet langer kan wachten met het oplossen van dit probleem, immers iedere maand uitstel betekent een verhoging van de boete, deze groep, onverzekerden, niet afhankelijk moet zijn van de goedwillendheid van instellingen,

Heeft de PVDA de volgende vragen aan het college in Zwolle:

 • Indien men toch echt zorg nodig heeft, hoe wordt dit nu opgelost? Zij hebben immers geen geld om de boete( zijnde de premie van iedere niet betaalde maand!) te betalen.
 • Vindt u dit een duurzame, structurele oplossing?
 • Bent u bereid om, op zeer korte termijn( dus niet wachten op de evaluatie in 2009 van de Parkpolis!), met een “Zwols plan” te starten om te komen tot een duurzame,structurele oplossing.
 • Hoe gaat u onverzekerden stimuleren en ondersteunen om alsnog een zorgverzekering te kunnen afsluiten?

Toelichting:

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 moeten verzekeringsplichtigen een zorgverzekering afsluiten en daarvoor premie betalen. Verzekeringsplichtig zijn de personen die in Nederland wonen of, als ze hier niet wonen, in Nederland werken. Wie geen zorgverzekering afsluit, kan een boete krijgen en dient de kosten van medische zorg zelf te betalen. Elke maand dat iemand niet verzekerd is, loopt de boete op, vanaf het moment dat men niet is verzekerd. Soms kan dat oplopen tot meer dan 3000 euro!

Dit leidt bij onverzekerde dak- en/of thuislozen vaak tot extra financiële problemen. Daarnaast zijn onverzekerde daklozen een kostenpost voor zorginstellingen. Zij zijn namelijk verplicht medisch noodzakelijke zorg te verlenen, maar moeten de kosten daarvan zelf op de onverzekerden zien te verhalen.

In Amsterdam een proef is met de “Parkpolis”, speciaal voor zorgmijders.

Ter toelichting Parkpolis pilot in Asterdam.

De gemeente Amsterdam start een pilot van een jaar waarbij zij zorgverzekeringen aanbiedt aan 100 onverzekerde dak- en thuislozen. Het gaat hierbij om een kleine groep zware zorgmijders, die zich volledig onttrekt aan hulpverlening terwijl zij dit wel nodig hebben. Met deze maatregel, de Parkpolis, wil de gemeente deze mensen in beeld krijgen zodat de juiste zorg geboden kan worden.

Een vervolgstap is dat deze mensen na een half jaar zelf of met behulp van inkomensbeheer in staat zijn ook hun financiën te regelen. De Parkpolis wordt dan omgezet in een reguliere collectieve polis die de gemeente aanbiedt aan alle Amsterdammers met een minimuminkomen.

Bijzondere van de pilot

De pilot is bijzonder omdat:

Ø      de gemeente de kosten van de polis voor een half jaar betaalt, en

Ø      de polis niet alleen bedoeld is om de zorgverzekering te regelen, maar ook bedoeld is als opstap naar hulpverlening op maat.

De gemeente Amsterdam zal per verzekerde een premie van € 108,85 per maand betalen voor een collectieve basisverzekering bij Agis met een uitgebreide aanvullende verzekering. Deelnemers aan de Parkpolis zullen worden aangemeld door onder meer instellingen voor maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en de GGD.

Aanpak van de pilot

Cliënten worden opgespoord door bemoeizorgteams. Dit zijn teams van veldwerkers en sociaal-psychiatrische verpleegkundigen die op straat daklozen aanspreken die verslaafd zijn of een psychische beperking hebben. Medewerkers van deze teams hebben de opdracht om mensen toe te leiden naar zorg. Ze doen dit door informatie en advies te geven over het bestaande hulpverleningsaanbod en door mensen te verleiden tot zorg (bijvoorbeeld door zaken te regelen die actueel zijn voor de cliënt). De bemoeizorgteams zijn eigenlijk altijd op straat en hebben veel contact met een groot aantal daklozen. Ze “kennen” de groep dus heel goed.

Bron: Ministerie van SZW

Inge Meijer-Westerbeek

Eefke Meijerink

Artikel delen:
Reacties 18
 1. Dacht ook dat dat zo was? Iedereen is voor de wet gelijk toch. En voor mij ook. Goed punt! Gister nog Rudie Koopmans (ex-bokskampioen gezien?) is nu ook dakloos. Dit is trouwens al andere koek als een ingezonden vragenlijstje…..

 2. Zwervers moeten er gewoon voor zorgen dat ze aan het werk gaan en hun geld gebruiken waar het voor bedoelt is en niet aan drank en drugs.
  Dan hoeft niemand hier in nederland te zwerven…..
  En hoeft ook niemand daar zijn veel te hoge belasting centjes aan op te offeren..

  Er is werk zat te doen.. Je moet het alleen willen…….
  Ook al leverd het net zoveel of zelfs minder dan een uitkeing op…

  En een verslaving kun je gewoon mee stoppen..
  Gewoon niet meer doen..
  Klinkt misschien niet realitisch maar dat is het wel..
  gewoon niet meer doen….

  En als je er dan nog voor kiest om het wel te doen.. dan moet je ook maar voor je zelf zorgen en niet profiteren van de mensen die wel werken en dus balasting betalen voor dit soort klaplopers..
  want 95 % is eigen stomme schuld..

  Weet dat dit heel erg hard en gevoelloos klinkt..
  Maar het is wel de waarheid….

 3. @ Kevin:
  Tuurlijk is werken het sleutelwoord! Maar lang niet iedereen kan meer werken. Noch zijn er voor allen werkgevers te vinden.

  En een verslaving kun je gewoon mee stoppen..
  Gewoon niet meer doen..

  ?????????Anders ga je dat evangelie in alle verslavingsklinieken lopen verkondigen?
  En een psychische of lichaamelijke ziekte die dat veroorzaakt.
  En een privé situatie waardoor je in de schulden komt te zitten als een scheiding door tig keer achterbaks gedrag?
  Of een onterechte veroordeling (Rudi Koopmans). Heeft Nederland niet de plicht voor alle ingezetenen te zorgen en een sociaal beleid te voeren. Heeft niet iedereen het recht op een herkansing? Moeten we de welvaart (enorm!) niet delen en maar denken: ikke, ikke, ikke?

  Dat mag je vinden hoor, gelukkig. Maar we staan beiden dan wel een andere invulling van Nederland voor.

 4. hoi Dick ik ken 2 mensen onder de zwervers die het goed ehbben gehad met een gezinnetje en werk want ik heb zelf met ze samengewerkt.Ze hebben op en gegeven moment zelf hun leven vergooit en zijn aan de drank gegaan dus scheidingen erbij gekomen en schulden gemaakt zo zijn ze op straat terecht gekomen,maar hebben hun kinderen in de steek gelaten .Ik vind het dan ook wel te ver gaan als de gemeenschap voor deze personen moet betalen

 5. niet iedere zwerver heeft voor deze levenswijze gekozen,maar een aantal wel.
  Je kan aan de buitenkant niet zien wie er wel en wie er niet voor gekozen heeft,daarom is dit een lastige kwestie.Ik gun iedereen het recht op zorg,maar vind wel dat je het niet zomaar kan krijgen zonder er ook maar iets te voor hoeven te doen. wij betalen ons scheel aan premies. zo kan bijvoorbeeld voor de verslaafden een regel opgezet worden dat ze zorg kunnen krijgen mits ze naar een kliniek gaan… en voor de armen onder ons dat ze laten zien dat ze willen werken en daar alles voor zullen doen….maar zomaar hulp gaan verlenen vind ik niet kunnen…

 6. Volgens mij heeft iedereen recht op medische hulp We hebben het niet over een compleet zorgplan. Of moet je denken: “Ach laat maar dood gaan, weer 1 minder?”. Ik ga vanmiddag weer vanuit mijn vette woning, met de Mercedes of de motor naar mijn jacht, kan mij ’t schelen?

 7. Volgens mij heeft iedereen recht op medische hulp

  Volgens mij heeft iedereen sowieso wettelijk gezien recht op medische hulp. Persoonlijk vind ik ook dat iedereen recht heeft op medische hulp.

  Maar wat ik wel vind: prima als je zwerft, problemen hebt, drugs gebruikt of wat dan ook. Liever niet, maar goed…daar komt je volgens mij tegenwoordig niet meer onderuit. Maar ALS je dan gebruik maakt van gezondheidszorg die mede met geld van de belastingbetaler is opgezet zou daar best wat tegenover mogen staan. Bijvoorbeeld op zijn minst de intentie om iets aan je toestand te doen om uiteindelijk te zorgen, dat je met een baan ook bij kan dragen aan deze gezondheidszorg.

 8. Je teegnsprestatie idee Plantje vind ik zo gek nog niet. Al is volgens mij een behoorlijk % niet meer in staat om te werken. Bijvoorbeeld door verslaving, lichamelijke en/of geestelijke toestand. Maar misschien moeten ze daar maar werk voor verzinnen.

 9. Werken in een opvangtehuis voor voorheen lotgenoten?

  Maar vanaf het moment dat iemand gebruik heeft gemaakt van de medische zorg moet je mensen denk ik wel kunnen verplichten zich te laten helpen. En dat is waar ik me wel eens kwaad over maak. Uiteraard geldt voor alles: uitzonderingen daargelaten. Maar er zijn gewoon van die gevallen die keer op keer weer in de problemen komen, medische zorg nodig, opgepakt voor diefstal enz enz. Maar als ze dan weer vrij zijn of ontslagen uit het ziekenhuis willen ze er niet aan om van de drugs af te komen of om eens te kijken of er iets aan hun geestelijke gezondheid te doen is. Nee, want ze hebben het recht om dat wel of niet te willen. Dat lijkt me fout.

  Mensen die in het bijzonder met zichzelf in de knoop zitten kunnen er volgens mij al bij gebaat zijn als ze ergens wonen en ze kunnen het bij iemand kwijt als ze het gevoel hebben dat het niet goed gaat. Maar ook ongevraagd moet er dan iemand eens af en toe informeren of alles nog goed gaat.

 10. Ok maar sommigen kunnen amper meer op de benen staan en lazeren na 2 stappen om. Kunnen ze tijdens werken niet aan hun verslaving komen……rennen ze schreeuwend weg. Of als ze het geestelijk niet aankunnen. Maar goed een intentie om “de besten” zeg maar” iets te laten doen voor de maatschappij (werken of die daklozenkrant verkopen of bij Joop in de WRZV-hal iets doen) is altijd goed.

  Verplicht laten helpen: weet je hoeveel wachtlijsten NU overal al zijn?
  En het is idd vaak een vicueuze cirkel. Volgens mij weeigeren opvanghuizen voor verslavings-en ppsychische zorg ook gewoon “veelplegers”?
  Maar hoe om te gaan idd met hen die echt alle hulp weigeren. Zoals ik al schreef: medische hulp krijgen zelfs de grootste moordenaars…..
  Volgens bij is er toch ook toezicht (info) op de thuislozen. Niet van Tacctus en het Leger des Heils? Maar wonen is voor velen een gepasseerd station.

 11. Ik vrees dat je gelijk hebt met betrekking tot die vicieuze cirkel. 🙁

  En inderdaad zelfs de grootste moordenaars krijgen medische hulp! Maar ik neem aan, dat ze daarna juridisch aangepakt worden. Dus zwervers enz zouden we ook medische hulp moeten geven en daarna doen wat we zouden doen als ze geen medische hulp nodig zouden hebben. Namelijk hulp bieden. En echt jammer, dat we barsten van de wachtlijsten, want dit soort hulp mag echt wel opgedrongen worden. Volgens mij is niet alleen de persoon zelf maar de hele maatschappij er bij gebaat als er minder mensen op straat zwerven en afhankelijk zijn van drugs.

 12. oke Sam niet iedere zwerver heeft er voor gekozen om in dat wereldje terecht te komen ,maar als je daags de hele dag langs de weg kunt slenteren kun je je ook verdienstelijk maken voor de maatschappij om een baan te zoeken en je eigen inkomsten te verdienen voor je eigen onderhoud er zijn banen genoeg als je maar even de moeite neemt om er achteraan te gaan want ze hebben tijd zat daarvoor

 13. Heb eerst spontaan gereageerd en na alles goed te hebben doorgelezen viel me dit op:

  Het niet in zorg krijgen van deze groep cliënten leidt tot verergering van aandoeningen. Ten slotte leidt gebrekkige zorg bij deze groep cliënten tot extra maatschappelijke kosten in de vorm van overlast en een beroep op zware voorzieningen bij crisis.”

  en dit

  Daarnaast zijn onverzekerde daklozen een kostenpost voor zorginstellingen. Zij zijn namelijk verplicht medisch noodzakelijke zorg te verlenen, maar moeten de kosten daarvan zelf op de onverzekerden zien te verhalen.

  Ben het daar mee eens. Ben ook erg benieuwd naar de resultaten van het (hierboven uitvoerig beschreven) Parkpolis-pilot in Mokum.

 14. Ik moet ook bekennen, dat ik nog niet het hele artikel netjes gelezen heb. Om de één of andere reden verwachten mensen ook nog, dat ik hier af en toe wat werk verricht in plaats van alleen maar op weblogzwolle rond te hangen 😉

 15. Hypocrietjes PvdA
  De Partij van de Arbeid vind dat iedereen in Nederland recht heeft op medische voorzieneingen en dus ook Zwolse dak en thuislozen.
  Grappig dat de PvdA het wiel opnieuw uitvindt,want in de Nederlandse Grondwet staat wettelijk verankerd dat Nederlandse staatsburgers recht hebben op medische zorg volgens artikel 122.
  De PvdA vind dus ook dat Nederlanders recht hebben op onderdak dus stelde het toenmalige PvdA tweede kamerlid Co Verdaas het zo dat iedere dakloze zwerver kon kiezen of de opvang of de politiecel,welnu in beide zit geen verschil want je blijft gegijzeld in een uitzichtloze situatie dankzij de rode salonsocialisten die in de jaren 80 van de vorige eeuw mee hielpen Nederland in de uitverkoop te plaatsen ter meerdere glorie van hun eigen belangen en graaiculturen, dus zeg maar dag tegen de prima medische zorg.
  Last van aambeien hebben PvdA leden niet met hun draaikonterijen.

 16. Hazes:
  @ Nogal DONKER ingesteld heer(?)schap:

  Je nummer stond niet in het telefoonboek
  Het adres wat jij me gaf, dat was niet echt
  Als ik je vraag, waarom, waarom lieg je tegen mij
  Dat deed ik ook niet tegen jou
  Mijn deur stond altijd voor je open
  Beschermde jou, tegen de kou
  Je mocht m’n bed, m’n dekens, ik sliep wel in m’n stoel
  Toch bleef jij tegen mij zo koel

  Waarom is het zo DONKER om je heen
  Waarom wordt geluk niet meer beloond
  Te kort heb jij bij mij gewoond
  Nu ben je weg, liet mij alleen

  Ik vroeg je zo veel keer, met mij te praten
  Maar dan zweeg je, of verdween
  Ik moest jou dan, dan laten gaan
  Zonder dat ik wist waarheen

  Waarom is het zo DONKER om je heen
  Waarom wordt geluk niet meer beloond
  Te kort heb jij bij mij gewoond
  Nu ben je weg, liet mij alleen

  Waarom is het zo DONKER om je heen
  Waarom wordt geluk niet meer beloond
  Te kort heb jij bij mij gewoond
  Nu ben je weg, liet mij alleen

Reageer