Zwolle start uniek participatietraject Dock24 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Zwolle start uniek participatietraject Dock24

Zwolle – Onder de noemer Dock24 zijn Gemeente Zwolle en maatschappelijke organisaties een unieke samenwerking gestart rondom participatie in de stad. Dock24 is tegelijk ook de nieuwe naam van een voormalig bedrijfsgebouw aan de Gasthuisdijk in Zwolle. Betrokken organisaties en inwoners transformeren het pand dit jaar tot werk-, trainings- en ontmoetingsplek.

Zwollenaren met een afstand tot onderwijs of de arbeidsmarkt krijgen daar –of elders in de stad- de mogelijkheid om passende vaardigheden op te doen die hen in staat stellen (weer) actief mee te doen in de maatschappij.

Creatief bezig zijn, klussen, of elders ervaring opdoen
De doe-het-zelf-garage, een nieuw Creatieflab en het klussenteam van Karwij vinden in ieder geval een onderkomen in Dock24. Bovendien wordt de locatie zelforganiserend; deelnemers verzorgen zelf de schoonmaak, het onderhoud van groenvoorzieningen en de administratie. Naast de mogelijkheden op de eigen locatie, legt Dock24 verbinding met andere vrijwilligersplekken en leer- en participatiemogelijkheden in de stad.

Participatietrajecten van een jaar
Deelnemers zijn inwoners van Zwolle -27 jaar en ouder- in een uitkeringssituatie die vanuit de Participatiewet in aanmerking komen. Daarnaast biedt Dock24 trajecten voor vroegtijdig schoolverlaters en andere kwetsbare jongeren van 16 jaar en ouder.

Trajectcoaches van Dock24 begeleiden hen één tot anderhalf jaar. De invulling van zo’n traject is altijd maatwerk; de deelnemer bepaalt zelf zijn ontwikkeltraject. Anne Riemersma, directeur bij ZwolleDoet! en Travers Welzijn, zegt namens het samenwerkingsverband: “Naast vaardigheden in de basis, is het de insteek van Dock24 om mensen ook hun talenten te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. Denk aan, de weerbaarheid en vitaliteit vergroten, leren omgaan met collega’s, (werk)ritme krijgen en andere sociale vaardigheden. Zo worden de deelnemers voorbereid op actieve deelname aan de samenleving; in de vorm van (vrijwilligers)werk, onderwijs, of een creatieve dag invulling .”

Al doende ontwikkelen
Het participatie-initiatief is feitelijk al gestart; de locatie Dock24 wordt ‘samen’ ontwikkeld. Tal van maatschappelijke partijen en Zwollenaren denken met elkaar na over de invulling. En deelnemers aan de participatietrajecten helpen bij de ontwikkeling van het pand tot een inspirerende locatie. De trajectcoaches die dit begeleiden, komen bovendien vanuit verschillende organisaties. Erik Brassien werkt vanuit Stichting Focus als trajectcoach bij Dock24 en ziet positieve resultaten van deze samenwerking . “In Dock24 werken we echt als één team samen. Het effect is dat op deze manier netwerken, kennis en expertise effectief bij elkaar komen en elkaar versterken.”

Op zoek naar verbinding
De betrokken maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, het Sociaal Wijkteam en de gemeentelijke afdeling WRA zoeken ook nadrukkelijk meer verbindingen met andere instanties en initiatieven in de stad. Anne Riemersma is blij met de brede samenwerking: “Na de succesvolle samenwerking rondom SamenZwolle is Dock24 een logisch vervolg. Dock24 is een bijzonder initiatief gericht op leren en werken, helemaal passend bij de veranderingen in het Sociaal domein. We verwelkomen graag Zwolse organisaties en inwoners die een bijdrage willen leveren aan dit project. Bovendien is de precieze invulling van Dock24 niet in beton gegoten. Goede ideeën zijn altijd welkom!”

Aanmelden of meer informatie
Wie meer informatie wil ontvangen over Dock24, kan contact opnemen via info@dock24.nl. Aanmelden van deelnemers is mogelijk door te mailen naar aanmelden@Dock24.nl.

Artikel delen: