Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes

Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes

Zwolle – De provincie Overijssel opent een nieuwe subsidieregeling voor gescheperde schaapskuddes. De subsidieregeling geldt voor eigenaren van schaapkuddes. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een periode van vier jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten met een van de terrein beherende organisaties, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, voor inzet van de kudde in een Natura2000 gebied. De eigenaar van de schaapskudde moet voor die organisatie ook een (meerjarig) begrazingsplan hebben gemaakt. Het doel van de subsidieregeling die dit voorjaar wordt geopend is om minimaal vijf gescheperde schaapskuddes in Overijssel gedurende vier jaar in stand te houden.

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Er is brede steun voor behoud van schaapskuddes in Overijssel. Dat is een goede zaak. Schaapskuddes worden al eeuwenlang ingezet om de natuur en het landschap te beheren. En die belangrijke rol spelen ze nog steeds in onze Natura2000 gebieden. Bovendien zijn de schaapskuddes ook van toeristische waarde, bijvoorbeeld in een gebied als de Sallandse Heuvelrug. Toeristen en bezoekers ervaren de herder met schaapskudde als echt een onderdeel van het landschap. Met de nieuwe regeling zetten we nu een extra stap door de subsidie rechtstreeks te verlenen aan de eigenaar van een schaapskudde.“ 

Natura2000 gebieden waar het beheer en behoud van heide speelt zijn: Vecht en Beneden Regge (Lemelerberg), Sallandse Heuvelrug, Buurserzand-Haakbergerveen, Bergvennen, Springendal en Dal van de Mosbeek, De Borkeld en Wierdense Veld. Naast traditionele kuddes met herder, kent Overijssel ook begrazingsbedrijven die op vergelijkbare wijze begrazing kunnen uitvoeren voor een terrein beherende organisatie. De regeling staat open voor deze bedrijven als zij aan de in de regeling gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Aanvragers van de subsidie zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met een terrein beherende organisatie. De subsidie bestaat uit een vast bedrag van maximaal €30.000,- per schaapskudde per jaar, met een maximum subsidie van €120.000,- per aanvraag. Voor deze nieuwe regeling subsidieerde Overijssel schaapskuddes niet rechtstreeks, maar ontving Staatsbosbeheer voor twee gebieden een bijdrage om schaapskuddes in te zetten.

 

Artikel delen:
Reacties 3
 1. En de Wolven ? Ik heb geen steun voor subsidie aan schaapskuddes, terwijl de Wolven gewoon tekeer gaan onder de schapen. Subsidie is Zowieso een achterhaald instrument.


  ⚠️ Meld

 2. Premie A-koopsubsidie vond ik anders een geweldige uitvinding. Als we erover na gaan denken komen we nog wel aan een 10 tot 20 bijvoorbeeld sociaal/maatschappelijk zeer geoorloofde subsidies.

  Trap niet in de belachelijk-maak val van de PVV in dezen….en de soms best vermakelijke Stijllozen, die met soapserie kwamen. Dat vond ik dan weer heel flauw, dat dan weer wel.

  Maar “slik” kom er maar in over Europese landbouw- en Visserijsubsidies (met name voor de CDA/CU en VVD-stemmers?

  Soms vraag je je wel, anno 2018, af, hoe het eigenlijk met de “nuance is gesteld….


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.