Eerste ronde in Zwolse aanpak essentaksterfte afgerond

Eerste ronde in Zwolse aanpak essentaksterfte afgerond

Zwolle – De gemeente heeft de eerste ronde van de kap- en herplantwerkzaamheden als gevolg van de essentaksterfte in het Zwolse openbare groen afgerond. Met een grote inzet van materieel en menskracht zijn in het winterseizoen ongeveer 1.800 zieke essen verwijderd. Ter vervanging zullen er vóór eind april 2018 1.000 verschillende bomen zijn aangeplant, nog dit plantseizoen.

Wethouder Michiel van Willigen: “Natuurlijk is het niet fijn dat er zoveel bomen gekapt moeten worden. Maar het is gelukt om in korte tijd deze klus voor te bereiden en uit te voeren. Ik wil de medewerkers van ROVA en Veluwenkamp bedanken voor hun inzet. Zij hebben uitstekend werk geleverd voor de gemeente. Ook dank aan de medewerkers in het gemeentelijke projectteam, die deze enorme klus hebben opgezet en begeleid naast hun gewone werk; niet alleen de kap en herplant, maar ook het hergebruik van het hout. En dat alles in goed overleg met inwoners en de Zwolse natuur- en milieuorganisaties. Iedereen kan heel eenvoudig via www.zwolle.nl/essentaksterfte de plannen voor de kap en herplant inzien en in contact komen met onze medewerkers.”

Zwolle volgt het verloop van de boomziekte in het openbare groen. Alle essen worden eenmaal per jaar beoordeeld op ziekteverschijnselen. Er wordt op deze wijze in beeld gebracht welke bomen gezond blijven, welke aangetast zijn en welke gekapt moeten worden. Uit de inventarisatie van alle essen in 2017 bleek dat circa 2.000 bomen in woongebieden meer dan dertig procent aangetast waren en daardoor een gevaar vormden voor inwoners en het verkeer. In samenwerking met ROVA en aannemer Veluwenkamp zijn van november 2017 tot maart 2018 1.800 zieke essen in twintig grotere laanstructuren en in de wijken gekapt. Vervolgens zijn 1.000 vervangende bomen van februari 2018 tot medio april 2018 aangeplant. In juni 2018 vindt de nieuwe inventarisatie plaats van alle essen om de gevolgen van de boomziekte opnieuw in beeld te brengen en een nieuwe kaplijst op te stellen.

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere (verschillende) soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen wil de gemeente de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen in de laan aantast. Het gemeentebestuur heeft in de beheervisie voor het groen al eerder besloten om niet overal over te gaan tot herplant.

Het stamhout van de gekapte essen is opgeslagen in Herfte. Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam met Binthout en andere partners bewerken en hergebruiken, en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. Dit houdt onder meer in dat het vrijkomende hout bij voorkeur lokaal wordt hergebruikt en bij de werkzaamheden zoveel als mogelijk werknemers met een afstand op de arbeidsmarkt worden ingezet.

Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen duurzame ideeën en initiatieven voor gebruik van Zwols essenhout sturen naar essentaksterfte@zwolle.nl.

Artikel delen: