Sluiting van Inloophuis De Bres dreigt

Zwolle – Inloophuis De Bres is een onmisbare schakel in de hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. Dagelijks bezoeken rond de 25 mensen inloophuis De Bres, jaarlijks zijn dit 6.000 bezoeken.

Nergens anders in de stad is een plek voor inwoners die gedesillusioneerd zijn na vele mislukte hulpverleningstrajecten, die vereenzamen, die even een plek nodig hebben waar niets moet en waar je mag zijn, die zorg mijden. Door het bestaan van De Bres participeren ze toch in de Zwolse samenleving en komen ze de deur uit. Mede door de inzet van de vrijwilligers die hart hebben voor de bezoekers. Na 18 jaar dreigt echter per 1 juli sluiting, omdat de gemeente niet bereid is financiële zekerheid te geven voor de (nabije) toekomst.

De Bres krijgt het grootste deel van de inkomsten via collectes in kerken, particuliere giften en van samenwerkingspartner RIBWGO. Daarnaast ontvangt het inloophuis een subsidie van de gemeente Zwolle. Mede als gevolg van de teruglopende inkomsten door de financiële crisis, is De Bres al enkele jaren, in samenspraak met de gemeente, op zoek naar een oplossing voor de tekorten op de begroting. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente met incidentele subsidies bijgesprongen.

De gewenste oplossing, een plek waar meerdere partijen samenwerken aan de ondersteuning van de meest kwetsbaren in Zwolle, is er helaas niet gekomen. De reden daarvoor is deels dat partijen andere keuzes hebben gemaakt. Maar doorslaggevend blijkt de onzekerheid vanwege het uitstel, door de gemeente, van de aanbesteding voor dagbesteding. Partijen kunnen geen langdurige verplichtingen aangaan als zij geen zekerheid hebben over de contractering door de gemeente.

Het bestuur van De Bres betreurt het dat de gesprekken met de gemeente niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid. In een brief aan de gemeenteraad doet het bestuur een allerlaatste poging om het voortbestaan van De Bres veilig te stellen. De kosten die de gemeente nu maakt per bezoek zijn € 3,10, in de nieuwe situatie zou dit € 7,35 worden. Dit bedrag ligt nog steeds vele malen lager dan voor professionele dagbesteding. Bij sluiting zal voor enkele tientallen dak- en thuislozen en zwerfjongeren, sinds kort een nieuwe doelgroep van De Bres, een andere oplossing gezocht moeten worden.

Het bestuur doet ook een oproep aan de stad. Meld je als je een geschikt pand beschikbaar hebt in de binnenstad, voor weinig geld. Of als je de benodigde professionele coördinatie van de 25 zeer gemotiveerde vrijwilligers wilt overnemen. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, via info@debreszwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Doelgroep is wel erg klein. Misschien kan de dagbesteding ook op een andere locatie gehouden worden? Wanneer het initiatief enkel kan bestaan omdat de gemeente bijspringt, moet je als organisatie wel eens gaan nadenken. Dit is overigens niet enkel van toepassing op deze organisatie….


    ⚠️ Meld

  2. Barend, de besteding van het gemeenschapsgeld voor de kerststallen was ook gekkenwerk! Steek dat geld gewoon in het planten van bomen, daar heb je jaren lang plezier van. Er is al jaren een kaalslag gaande in Zwolle. Hier zorg je voor een betere leef omgeving en waterhuishouding in de stad. Helaas zien onze partijen meer in kleinschalige tijdelijke groen projectjes en wat windmolens. Visieloos, niet duurzaam en onverantwoord uitgeven van gemeenschapsgeld. Je wordt er moe van, zeker wanneer je straks de aanslag voor de WOZ weer in de bus krijgt.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.