Politie Zwolle Noord richt zich op jongeren

Politiechef Harry van Werven van het team Zwolle Noord is tevreden over de resultaten van het jaar 2007, maar is tevens bezorgd over onder andere het aantal jeugdigen dat met de politie in aanraking komt door geweldszaken, vernielingen en overlast. Veelal in combinatie met alcohol “gaan de remmen los”, want zo langzamerhand is het “normaal” dat je niet met je vingers van iemand anders of zijn/haar spullen kan afblijven. Voor Van Werven echter volstrekt ontoelaatbaar en onacceptabel. 

Dit komende jaar zal de inzet van de politie dan ook regionaal zijn om jeugdigen die dreigen te ontsporen of inmiddels al met ons in aanraking zijn geweest, met een structurele, gezamenlijke en duidelijke aanpak tegemoet te treden. Door bijvoorbeeld de werkwijze met het project ‘Meer dan een Biertje’, dat zich richt op jongeren die onder invloed van alcohol een strafbaar feit hebben gepleegd.

Even een paar cijfers van de politie IJsselland Zwolle Noord:

* Het totaal aantal misdrijven in de wijk steeg met 140
* Het aantal opgehelderde misdrijven steeg met 178
* Het aantal verdachten steeg met 126
* Het totaal aantal fietsendiefstallen is gedaald met 18
* Het totaal aantal auto-inbraken is gedaald met 20
* Het totaal aantal bedrijfsinbraken is gedaald met 104
* Het aantal jeugdige verdachten steeg met 79
* Het aantal geweldplegingen steeg met 32
* Het aantal vernielingen steeg met 82
* Het aantal verkeersongevallen daalde met 24

Politie op de stoep
Binnen team Zwolle Noord zijn/worden medewerkers opgeleid/getraind om hier adequaat op in te spelen. Onder andere rechercheurs, bikers en natuurlijk wijkagenten doen onderzoeken, houden toezicht en/of leggen contacten die niet alleen onze informatie positie moeten verstevigen maar ook duidelijk door middel van een repressieve aanpak, grenzen stellen. Ouders en verzorgers worden daarmee niet ontheven van hun verantwoordelijkheid. Sterker nog. U krijgt politie op de stoep als uw zoon of dochter zich heeft misdragen!

Alcoholgebruik onder jongeren in de schijnwerpers
Zowel op regionaal als op landelijk niveau staat de problematiek rond alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar volop in de schijnwerpers. Steeds meer dringt het besef door dat drankgebruik op jonge leeftijd grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en ook op andere terreinen schadelijke invloed heeft. De Politieregio IJsselland heeft samen met de gemeente Zwolle, Tactus Verslavingszorg en het Halt-bureau Regio IJssel-Vecht besloten om te starten met ‘Meer dan een biertje’. De werkwijze ‘Meer dan een biertje’ is één van de activiteiten die opgenomen is in het regionale meerjarenprogramma alcoholmatiging jeugd, inmiddels beter bekend onder de naam  ‘Minder drank, meer scoren’.

Werkwijze
De werkwijze ‘Meer dan een biertje’ maakt deel uit van het reguliere politiewerk. De aanpak is eenvoudig, maar effectief en is erop gericht om jongeren van 12 tot 18 jaar die onder invloed van alcohol een strafbaar feit plegen aan te houden en hen voorlichting te geven over de schadelijke gevolgen van alcohol. Onder strafbare feiten moet onder meer verstaan worden: verstoren openbare orde, anderen in onveilige situaties brengen of vernieling. Zodra een jongere onder invloed van alcohol een strafbaar feit heeft gepleegd en in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar valt, worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld en wordt hen gevraagd hun kind op te halen van het politiebureau.

Vervolgtraject
Daar blijft het echter niet bij. Aan de jongere en zijn of haar ouders/verzorgers wordt direct een folder uitgereikt waarin staat wat er verder gaat gebeuren. Naast een korte uitleg over de werkwijze, wordt vermeld dat er op korte termijn een telefoontje volgt van een medewerker van bureau Halt Regio IJssel-Vecht of een medewerker van de politieregio IJsselland. Deze medewerker informeert de betrokkenen telefonisch over het vervolgtraject. In een gesprek met een consulent van het Halt-bureau Regio IJssel-Vecht wordt een cursus bij Tactus Verslavingszorg aangeboden aan de jongeren en aan de ouders. Deelnemen gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar als de jongere niet meewerkt, krijgt hij/zij alsnog een boete of werkstraf opgelegd. 

 

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Hahhaha ja ja,Daar hebben ze toch helemaal geen tijd voor?Ze zijn veel te druk om te voldoen aan het verplichte aantal bekeuringen die ze moeten maken.
    Polite?Is big business .

  2. ik wou dat de politie zuid zich ook eens op de jongeren richten hier want er wordt nogal wat vernield hier ,vooral in het winkelcentrum zuid maar politie zie ik hier zelden of nooit door de straat lopen of rijden .Ik vraag mij af waar ze zich toch altijd ophouden die agenten

  3. Kortom, afgezien van diefstal en inbraak is de criminaliteit in Noord (sterk) gestegen. Jeugdigen die drinken en gebruiken en aldan niet onder invloed daarvan vernielingen aanrichten en geweldsmisdrijven plegen vind ik een nogal ernstige zaak. Politiechef Harry van Werven van het team Zwolle Noord is tevreden over de resultaten van het jaar 2007Rare uitspraak, het feit dat er 18 minder fietsen zijn gejat zegt niets,dat autokraken en bedrijfsinbraken zijn gedaald is een goede zaak maar deze cijfers verbeleken bij de berichten over de jeugd. Tevreden mag je dan niet zijn, eerder zeer bezorgd. Evenals over de problematiek in Zuid met jeugd, waar dezelfde problemen spelen (in de stentor kwam naar voren dat er honderden jeugdigen zijn geregisreerd als crimineel, varierend van overlast tot zware misdrijven in combinatie met zware drank en cocaine gebruik.

  4. Als je tevreden bent over de resultaten over vorig jaar, neem ik aan dat iemand met een iq van een pliesiesjef dat ook over de resultaten met de jeugd is. Maar welke cijfers over de jeugd in Noord heb jij dan
    “Zwolnja”? Volgens mij gaat het namelijk in Stadshagen, waar ik alleen voor kan spreken, ook best goed. Alcoholmisbruik kan dan ook alleen buiten. Maar gezien ook bijvoorbeeld het gemis, nog steeds, van een jeugdhonk; vind ik dat ze zich voor zover waar te nemen netjes gedragen.

Reageer