Zwolle sluit zich aan bij kennissteden

Zwolle sluit zich aan bij kennissteden

Zwolle – De gemeente Zwolle sluit zich samen met de Zwolse hogescholen Windesheim, ArtEZ, VIAA en de Katholieke Pabo aan bij de City Deal Kennis Maken. Daarmee krijgt Zwolle aansluiting bij een netwerk van universiteitssteden, dat sinds kort ook openstaat voor hogeschoolsteden als Zwolle.

Vanuit de ‘Agenda Stad’, een programma van de rijksoverheid voor de grote steden, is in 2017 de City Deal Kennis Maken opgezet. Het doel van deze ‘deal’ van het rijk met de onderwijssteden, is om versnelling te brengen in de aanpak van grootstedelijke thema’s als klimaat, energie en human capital door overheden, ondernemers en onderwijs gezamenlijk. Door deze samenwerking wordt aanwezige kennis benut en wordt de stad een rijke leeromgeving, een ‘living lab’, voor studenten. De City Deal Kennis Maken loopt nog tot 2021.

Tegelijk met het verzoek tot toetreding start Zwolle met de uitwerking van een gezamenlijke strategische agenda van de deelnemende partners, die in september klaar moet zijn. Daarbij worden alle leden van de Zwolse 8 (hbo- en mbo-instellingen) betrokken en de rol van het wetenschappelijk onderwijs verkend. Voor uitvoering van deze agenda kan een beroep worden gedaan op cofinanciering door het rijk.

 

Artikel delen: