Ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie in Zwolle

Zwolle – Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met iemand die aan dementie lijdt valt niet altijd mee.

Vaak komen er bij de mantelzorgers allerlei vragen op, zoals “Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kan ik omgaan met bepaald gedrag? Waar kan ik terecht voor hulp? Of Hoe houd ik het zelf vol?”Om mantelzorgers van mensen met dementie een steuntje in de rug te bieden, wordt deze ondersteuningsgroep georganiseerd. De cursus is erop gericht mantelzorgers beter te leren omgaan met de situatie, waardoor ze minder belast raken. De deelnemers kunnen begrip, herkenning en steun bij elkaar vinden. Er zijn in totaal 5 bijeenkomsten van 2 uren.

Onderwerpen die aan de orde komen:
• Achtergronden van dementie, oorzaken, gedrag, verloop.
• Gevolgen van de aandoening voor de persoon en zijn/haar omgeving.
• Communicatie en de dagelijks omgang met elkaar.
• Omgaan met lastige situaties.
• Zorgen voor jezelf, hoe doe je dat?
• Waar vind je hulp en steun?
Het uitwisselen van ervaringen en tips vormt een belangrijk onderdeel van de groep. Er wordt gebruik gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers zelf worden ingebracht. Deelnemers ontvangen een cursusboek met informatie.
Praktische informatie:
Cursusdata 30 april,7, 14 en 28 mei en 9 juli (terugkomochtend) van 10.00 – 12.00 uur
Locatie: De Drijberij, Burgemeester Drijbersingel 11, Zwolle
Deelname is gratis.
Voor aanmelding en informatie:
Mieke Voswjjk : 038-7508378 of m.voswijk@zwolledoet.nl

Artikel delen: