Initiatief voor zonnepark nabij IJsselcentrale

Initiatief voor zonnepark nabij IJsselcentrale

Zwolle – Nabij de IJsselcentrale, ten zuiden van de Jan van Arkelweg, tussen de spoorlijn en de Wijheseweg Zwolle/Harculo  wil Kronos Solar een zonnepark realiseren. Het park is 15 ha groot. De afmetingen van het beoogde zonnepark zijn ongeveer 600 x 250 meter. Kronos Solar dient daarvoor een dezer dagen een aanvraag in voor een vergunning voor dit initiatief. Het park krijgt 57.000 zonnepanelen en wekt 10 miljoen kWh elektriciteit op, genoeg voor 3000 tot 3500 huishoudens.

Daarmee draagt dit park naar verwachting voor circa 3% bij aan de doelstelling voor 2025 en 0,7% aan het totale verwachte Zwolse energieverbruik in 2025. En dat is ongeveer net zoveel als de gemeente Zwolle momenteel gebruikt voor al haar gebouwen, openbare verlichting en overig.

Kronos Solar heeft een afspraak met de grondeigenaar. Met de direct omwonenden van de locatie heeft al overleg plaatsgevonden. In overleg met de gemeente Zwolle zijn voorstudies gedaan. Zo is er gekeken naar ecologie en de landschappelijke inpassing. Ook is er een ontwerptekening van de inrichting van het park. In principe worden de zonnepanelen niet hoger dan 2.28 meter vanaf de grond. Achter een afschermende haag wordt het park vanaf de Wijheseweg en Jan van Arkelweg nagenoeg onzichtbaar. De spoorlijn ontneemt het zicht vanuit Harculo. Het is de bedoeling dat het park tijdelijk is, voor een periode van maximaal 25 jaar.

Waarom zonneparken in de gemeente Zwolle?
De gemeente Zwolle heeft de doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst te verhogen om minder afhankelijk te worden van fossiele energie. Ook wil de gemeente een bijdrage leveren om het effect van CO2 op het klimaat te beperken door meer duurzame energie op te wekken. Dat kan op verschillende manieren. De gemeente heeft gekozen om onder andere de mogelijkheden van zonne-energie te gebruiken. Kronos Solar heeft een plan ontwikkeld dat zou kunnen passen in de ambities van de gemeente Zwolle. Het geplande zonnepark levert een bijdrage aan het verduurzamen van de gemeente.

Energiegids
Het is een aanvraag voor een zonnepark, een grootschalige voorziening voor duurzame opwek van energie. Daarvoor gelden de richtlijnen uit de gemeentelijke Energiegids. Deze gids geeft houvast bij het afwegen van plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Bij initiatieven voor grootschalige duurzame energie is het belangrijk dat er een goede balans is tussen doelbereik, ruimte voor ontwikkeling en zorg voor de omgeving. En dat er goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, als het gaat om informatie en communicatie over een nieuw initiatief.

Inloopbijeenkomst
Kronos Solar organiseert een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden op dinsdag 15 mei 2018 van 18.30 – 20.30 uur  in het dorpshuis in Windesheim. Vertegenwoordigers van Kronos Solar en de gemeente Zwolle zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden

Meer informatie over het zonnepark is te vinden op www.zonnepark-weekhorst-zwolle.nl

Over Kronos Solar
Sinds 2009 ontwikkelt en beheert Kronos Solar vanuit het hoofdkantoor in München, Duitsland, in meer dan 8 landen zonneparkprojecten. Kronos Solar bouwt zonneparken, maar blijft ook eigenaar. Daardoor kan Kronos Solar ook afspraken maken over het beheer van het park, en over deelname van bewoners via een lokale energie coöperatie. 

Besluitvorming
Op 25 april publiceert de gemeente de vergunningaanvraag op www.overheid.nl. Over de verstrekking van de vergunning neemt het gemeentebestuur pas een definitief besluit na de gebruikelijke inspraak en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dat besluit wordt vermoedelijk in september 2018 genomen.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Ik ben een groot voorstander van zonnepanelen, maar de heren en dames in de politiek moeten nu wel even goed oppassen voordat de vergunning wordt verleend. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan dit initiatief!
  Zonneparken zijn interessant vanwege de vele subsidies. Een boer verhuurd een stuk land met liefde uit aan een groep als kronos, de inkomsten liggen op zo’n 5K per hectare per jaar. Normaliter brengt een stuk landbouwgrond 2,5K op en dan heeft hij er ook nog werk aan. Het is een interessante optie voor een oudere boer, zonder goede opvolging.
  Er bestaan ook mogelijke nadelen: waardevolle landbouwgrond wordt opgeofferd voor lange tijd en het zou een mogelijk bedreiging kunnen zijn voor weidevogels. Een goede analyse vooraf is wel noodzakelijk. Zelf ben ik een grotere voorstander van zonnepanelen op daken. Slechts 10% van het geschikte Zwolse dak is slechts belegd met zonnepanelen. Kunnen we eerst niet wat meer daken beleggen alvorens we beginnen met landbouwgrond?
  Wanneer dit allemaal goed afgewogen is en er zijn geen problemen; gaan met die banaan. Alles beter dan een windmolens in de stad!


  ⚠️ Meld

 2. Nog een kleine toevoeging op bovenstaande. Mocht het project weinig risico’s hebben voor de weide vogels, pak dan als gemeente helemaal goed door en maak er draaibare panelen van. De opbrengst wordt dan meteen enorm vergroot en je bent dan ook toekomst gericht bezig. Volgens mij valt er voor de meer investering nog wel een Europees subsidie potje te vinden.


  ⚠️ Meld

 3. Zojuist eens gekeken wat het Duitse Kronos voor een bedrijf is. Ik begrijp het business model niet helemaal. Blijft Kronos eigenaar of is het enkel de ontwikkelde partij en verkoopt het de onderneming vervolgens door aan investeerders? Ik las dat het bedrijf diverse projecten heeft gedaan in Europa en nu druk bezig is in Nederland (Lingewaard en Venray). Tijdens een Google sessie zag ik ook er Nederlandse partijen zijn. Waarom willen we zo graag in zee gaan met een Duitse partij en ontwikkelen wij dit niet zelf? Wat biedt de Duitser wat een Nederlandse partij niet kan. Volgens mij kunnen wij dit in Zwolle prima zelf?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.