Positieve uitkomst onderzoek Lelystad Airport lost probleem laagvliegroutes niet op

Positieve uitkomst onderzoek Lelystad Airport lost probleem laagvliegroutes niet op

Zwolle – Nu de commissie mer heeft aangegeven dat de milieueffecten op de juiste wijze in beeld zijn gebracht en berekend, gaat het proces richting de opening van Lelystad Airport in 2020 verder. De Statenfractie van het CDA in Overijssel blijft bij haar standpunt dat het luchtruim eerst opnieuw moet worden ingedeeld om te voorkomen dat er langdurig laag wordt gevlogen, voordat Lelystad Airport geopend kan worden.

“Wij hebben kennisgenomen van de adviezen van de commissie mer. Goed dat er niet nog meer fouten zijn geconstateerd. Wel hadden wij gehoopt dat de milieueffectrapportage niet alleen aandacht vraagt voor het langdurig laagvliegen maar dit ook expliciet af zou raden.  Als provinciale CDA-fractie vinden wij ook bij 10.000 vliegbewegingen per jaar laagvliegroutes niet acceptabel. Dit probleem is met een foutloze milieueffectrapportage niet opgelost. Gelukkig geeft de commissie slechts advies aan de minister. Wij hopen dat de minister bij haar beslissing over de opening van het vliegveld ook de belangen van de inwoners van Overijssel goed meeweegt. Het vliegveld gaat hier in de provincie veel overlast veroorzaken. Daar kan de minister na het positieve advies van de commissie mer niet zomaar overheen stappen”, aldus woordvoerder Bouwien Rutten van de Overijsselse CDA-fractie.

Artikel delen:
Reacties 20
 1. Het CDA blijft bij haar standpunt. Stom, want dat schiet niks op. Zij hoopt! dat de minister enz. Als regeringspartij! moet je nu laten zien wat je wilt en kunt: dus niet afwachten, maar actie, anders ben je knip voor de neus waard!


  ⚠️ Meld

 2. Gelijk hebben ze! Het gaat om enkele vliegtuigen per dag. Ik krijg er inmiddels Betuwe lijn ideeen bij. Door dat verzet is de spoorlijn zo duur geworden dat ie nooit meer rendabel te krijgen is. Wat zijn die anderhalve man en een paardekop er beter van geworden; niets! In Zwolle moeten we dit juist omarmen, weinig last; veel profijt. Zoek het nu gewoon is in oplossingen, werkt constructiever. Helaas lopen we achter een stel financieel onafhankelijke haantjes aan, die een achterliggend belang nastreven. En de politiek loopt er achteloos als lemmingen achteraan.


  ⚠️ Meld

 3. @ Klaas Jan, ” Helaas lopen we achter een stel financieel onafhankelijke haantjes aan, die een achterliggend belang nastreven. En de politiek loopt er achteloos als lemmingen achteraan.”

  Goed gezien, maar dan anders: Het grootkapitaal van Schiphol, en de enorme belangen van o.a. Amsterdam, sturen dit plan aan. Gaat echt wel door hoor; zeker met de VVD en CDA als bestuurders.


  ⚠️ Meld

 4. Nee, dat zie je toch echt verkeerd. Zwolle als stad heeft er echt baat bij. Het gaat om een paar vliegtuigen per dag. Zwolle heeft veel internationale bedrijven. Omdat een paar financieel onafhankelijke roeptoeters uit landelijke Dalfsen een paar overvliegende vliegtuigen niet aan kan, komt men in verweer? Houdt toch op, de boemel van en naar Emmen maakt meer lawaai. Vergeet niet de plaatselijke solex toer, 2 takt!!!!, en de diverse trekkers die daar dagelijks rijden.
  Die haantjes hebben niets met de mensen in Zwolle voor, maar spannen ze wel voor het karretje. Werkgelegenheid en welvarendheid hebben ze geen oog voor, hoeft ook niet: zij zijn immers financieel onafhankelijk. Met een simpele Google sessie weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.


  ⚠️ Meld

 5. Klaas Jan,

  Maak eerst je lagere school af:

  een paar = 2
  een dozijn = 12
  een gros = 144

  Hoeveel vliegtuigen komen er straks per dag extra over?


  ⚠️ Meld

 6. Ach Johann, een paar wordt ook gebruikt om een onbepaalde, kleine hoeveelheid aan te geven. Wanneer je een beetje in de materie had verdiept, wist je het aantal waar Zwolle mee temaken zou kunnen krijgen wel. Loop maar als een lemming achter de meute aan, het vliegveld komt er toch wel… Al die gekkigheid, het “rellen”en het tijdrekken kost de gemeenschap en de lokale economie een fortuin. Maakt jou waarschijnlijk niets uit, je ziet het toch niet terug in de belastingaanslag.


  ⚠️ Meld

 7. Klaas Jan,

  Je moet in je commentaren eens aangeven in getallen waar je over schrijft.
  Kreten als “een paar vliegtuigen” “veel profijt” komen over als volksverlakkerij.


  ⚠️ Meld

 8. Klaas Jan is een onheilsprofeet die bij herhaling totale economische ineenstorting voorspelt bij ieder strootje dat verdere groei in de weg wordt gelegd. Milieu en volksgezondheid be damned. Als we het vliegverkeer niet aan banden leggen dan gaan we de Parijs-afspraken niet halen, en die afspraken zijn al niet voldoende om de klimaatverandering tegen te houden. Leuk, kun je straks zwemmend naar Amersfoort! Maar weet je? We zijn nog nooit zo rijk geweest als nu. Zelfs als onze welvaart halveert, zijn we nog rijker dan onze grootouders. Economie heeft lang genoeg prioriteit gehad. Hoog tijd voor andere, belangrijkere zaken. Lelystad dicht. Schiphol decimeren. Dát zijn onvermijdelijke maatregelen willen we het land een beetje leefbaar houden. Die monomane, kortzichtige fixatie op groei heeft al veel te veel waardevols naar de kloten geholpen.


  ⚠️ Meld

 9. Johann, ik wil dat best doen. Hierbij de informatie:

  “De aanvliegroutes voor baan 05 en baan 23 van Lelystad Airport liggen vlak langs de noordelijke bebouwingsgrens van Zwolle. De aanvliegroute naar baan 05 is nabij het nieuw te ontwikkelen deel van Stadshagen gelegen. De vliegtuigen die op Lelystad landen zullen daar langs vliegen op een hoogte van ongeveer 6.000 voet (1800 meter), behalve als er tegelijkertijd stijgend verkeer van Lelystad komt. Dan zullen de dalende vliegtuigen onderlangs kruisen en bij Zwolle aanmerkelijk lager langskomen.

  Na de eerste 5 jaar zijn er gemiddeld 30 vliegbewegingen per dag tussen 6.00 en 23.00 uur. Naar verwachting vliegen er dan 12 vliegtuigen per dag langs de noordrand van Zwolle naar Lelystad. Vertrekkende vliegtuigen zullen hier niet passeren, die vliegen ten zuiden van Zwolle op een hoogte van meer dan 6.000 voet (1800 meter).“

  Over 20 jaar gaat men uit van 50 vliegtuigen per dag? Het luchtruim is tegen die tijd ook al anders ingedeeld. Het is erg moeilijk de verwachten overlast op voorhand goed te beschrijven en wat is de kans dat er bij 30 vliegtuigen per dag laag over Zwolle gevlogen wordt (tegelijkertijd opsteken en landen?). Over hoeveel overlast spreken we bij 12 vliegtuigen per dag? Met de komende vergrijzing en de daarbij verwachte zorgbehoefte, denk ik dat u vaker een geluidsoverlast gaat ervaren van een ambulance.

  Waar ik je niet kritisch over hoor zijn de achtergronden van de roergangers van Hoogoverijssel? Wel eens een google sessie gedaan?


  ⚠️ Meld

 10. Maar dan nog, getallen zeggen ook niks. D macht van Schiphol is gigantisch. Kijk hoe men in Aalsmeer bedonderd is. Er werden grenzen gesteld. Er werd toegezegd dat er gemonitord zou worden. En dat gebeurde. Uit die monitoring bleek dat de grenzen fors overschreden werden. En toen? Niks. Er was niet afgesproken dat er gehandhaafd zou worden.
  Laten we daarvan leren. De praatjes van Schiphol hebben geen waarde.


  ⚠️ Meld

 11. gaskraan dicht, geen uitbereiding vluchten, geen geld meer in infrastructuur,
  ex- import neemt af cq inkomsten staat maar wel geld voor zorg ( geld dat er dan niet is) geld voor cultuur (dat er dan niet is)

  Ja ja Riet, gaat zo goed nu he. Kijk om je heen zie hoe ouderen moeten leven ect en dan wil jij de vooruitgang tegen houden? Nederland als kluizenaar in de wereld? Open je ogen


  ⚠️ Meld

 12. Voor een keertje ben ik het met Riet eens. Afgelopen week ook een mooi artikel op NOS over “overtoerisme”. De statistieken liegen niet, rampzalige hoeveelheden toeristen die overal heen willen. Substantiële hoeveelheden banen worden afhankelijk van dat toerisme. Dat kunnen we beter afbouwen dan stimuleren.


  ⚠️ Meld

 13. Riet, schijnbaar heb je de luxe om je niet te bekommeren om het behouden en verder ontwikkelen van de huidige welvaart. Ik ben blij met de huidige standaard en de mogelijkheden die het bied en wil daar voor vechten opdat mijn kinderen deze ook kunnen genieten. Deze welvaart staat wel degelijk ook onder druk, afnemende gas opbrengsten, vergrijzing, toenemende zorgkosten en ga zo maar door. Constructief denken zit er bij de tegenstanders van Lelystad airport niet in. Met een ongekend egoïsme, zonder enig besef van kosten en zonder enige vorm van pragmatisme voeren de tegenstanders het debat. NIMBY gedrag die zijn weerga niet kent! Aan mogelijke oplossingen wil men niet denken, laat staan voorstellen. Het blijft vaak bij vliegen moet duurder gemaakt worden. Wanneer je niet vliegt of genoeg geld hebt is dat natuurlijk geen probleem. Er bestaan ook mensen en bedrijven die wel regelmatig vliegen en hier ook baat bij hebben.

  Ik probeer het dan nog maar weer eens. Wat zijn de Parijs afspraken waard wanneer andere omliggende landen er een andere standaard op na houden? Je kunt dit misschien goed vergelijken met de koopzondag in Zwolle. Zwolle wordt al jaren voorbij gestreefd door omliggende steden waar een koopzondag wel mogelijk is of door het internet dat 24/7 geopend is. Zwolle heeft baat bij een regionaal vliegveld. Low cost carriers zijn wel de toekomst, of je het nu leuk vind of niet. Wil Zwolle economisch weerbaarder worden van regionale economische schommelingen, dan zul je daar voor iets moeten willen opofferen. Dat offer is een enkel overvliegend vliegtuig. Oplossingen heb ik al vaker gegeven, bomen planten en onderhandelen wat er mogelijk is met landen. In plaats van constructief overleg, komen de mensen in verzet vanuit de compleet betegelde tuin met lounge set? Men vind het milieu heel belangrijk, maar ondertussen veroorzaken die stoeptegels (veelal van Aziatische herkomst) enorme wateroverlast, verhogen de temperatuur, zijn niet milieu en kindvriendelijk geproduceerd een hoop andere narigheid. Dan kun je dijken bouwen wat je wilt en zwaardere pompen aanschaffen, biedt allemaal weinig soelaas.

  Parijs is mooi, maar we moeten daar wel met een pragmatische manier mee omgaan. Kijk eens wat je kunt bereiken met het planten van bomen en met het plaatsen van zonnepanelen op daken. Slechts 10% van het totale Zwolse dak is voorzien van een zonnepaneel? Al jaren vind er in Zwolle een gigantische kaalslag plaats en niemand maakt zich er druk over (ook de groene partijen en de ferme tegenstanders van de luchthaven)! Men kapt aan de ene kant vrolijk de bomen en mekkert dan vervolgens dat we minder moeten vliegen en rijden. De fijnstof is namelijk niet meer te harden? Windmolens van buitenlandse makelij met geen kansen voor lokale werkgelegenheid staan daarentegen wel weer op het lijstje? Die molens veroorzaken 24/7 overlast?

  Omarm eens de vooruitgang en probeer deze kans te verzilveren. Dat kost nog meer moeite dan je voor kan stellen.


  ⚠️ Meld

 14. Wie gaat dat betalen?

  Wie gaat wat betalen?

  Je kunt niet eindeloos stikstof, fijnstof en koolzuurgas in de atmosfeer blijven pompen alsof dat geen gevolgen zal hebben. Wie betaalt de rekening van de vervuiling, de afnemende gezondheid, het vroegtijdig overlijden? Wie betaalt voor de aardbevingen in Groningen? Wie betaalt voor de stijging van de zeespiegel? Wie betaalt voor de misoogsten? Wie betaalt voor de toenemende vluchtelingenstromen?

  Het zijn niet de milieumaatregelen die geld kosten. Het is de voortdurende vervuiling die geld kost. We krijgen eindelijk de rekening gepresenteerd en Klaas Jan weigert die te betalen.

  Klaas Jan is als iemand die jarenlang zijn vuilniszakken op straat dumpt en verbaasd is dat de vuilnisman betaald moet worden.

  Klaas Jan is een verwend nest.


  ⚠️ Meld

 15. Riet, je komt weer niet met oplossingen of suggesties. Het mag allemaal wel een tandje minder, als ik je goed begrijp. Ik zou de luxe graag willen hebben, maar helaas zit ik niet in die positie. Zat ik in die positie, dan was ik al lang en breed geëmigreerd naar Zwitserland of Zuid-Oost Azië. Je slaat overigens de spijker op de kop met je start vragen: Wie gaat dat betalen? Wie gaat wat betalen? Dat kan ik je wel vertellen: degenen die altijd al doen; degenen het meest verdienen en in de hoogste belasting schaal zitten. De 25% hoogste huishoudinkomens betalen nu al samen 64% van het totale bedrag aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Dat is €54,6 miljard van de €86,5 miljard. De minst verdienende 25% betaalt €2,6 miljard, 3% van het totaal. Dat is op zich niet gek, aangezien zij dus ook een flink lager inkomen hebben. Maar ook in relatieve zin betalen de hogere inkomens meer: zij dragen 25% van hun inkomen af aan premies volksverzekeringen en inkomstenbelasting, de laagste inkomens 8,5%. Vooral de inkomstenbelasting wordt grotendeels opgebracht door de hoogste inkomens. De mensen in de laagste schaal houden 79% van het bruto inkomen over als besteedbaar inkomen, de mensen in de hoogste schaal houden 52% over. Het bonnetje komt wederom bij een kleine groep terecht. Met de vergrijzing en de toenemende kosten in aantocht niet een fijn idee, want we kunnen weer de beurs gaan trekken. Al helemaal niet wanneer je je beseft dat deze betalende groep erg klein is: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/38/850-duizend-inkomens-in-toptarief-inkomstenbelasting. Nu stel je ook nog eens voor om het wat minder aan te gaan doen, waardoor de inkomsten gaan dalen? Daarbij wil je ook nog de gaskraan dicht gooien (waar ik helemaal achter sta!!) en moeten we goede zorg hebben? Wil je dat allemaal mogelijk maken moeten mensen aan het werk en moeten we beter aan het werk. Hoe meer mensen het beter hebben, hoe makkelijker we die zaken mogelijk kunnen maken. Meer handen maken licht werk…

  Wat moeten we dan betalen? Belasting op vliegtickets werkt averechts en is ook concurrentie vervalsend, mensen vliegen wel van een luchthaven over de grens. Ik stel al tijden voor om in Zwolle in bomen te investeren, goedkoop en duurzaam. Bomen die overigens erg noodzakelijk zijn, zullen zeer goed groeien door de verhoogde CO2 hoeveelheid in Zwolle. Bekijk de volgende link maar eens, https://www.groeneruimte.nl/dossiers/groen_en_luchtkwaliteit/ Nooit hoor ik iemand er over, maar ondertussen is Zwolle verworden tot een betonnen luie stad. Kijk eens goed om je heen en over de schutting, dan weet je exact hoe de stad ervoor ligt. Al dat geneuzel over groen neem ik niet eens meer serieus. Wanneer je groen bent, doe je ook groen en heb je een groene achtertuin. Do as you preach is nog niet heel gewoon in die kring.
  gemodereerd

Reacties zijn gesloten.