Gemengde reacties op aanpassing vliegroutes Lelystad

Gemengde reacties op aanpassing vliegroutes Lelystad

Zwolle – De aanpassing van de vliegroutes naar Lelystad zoals minister Cora van Nieuwenhuizen die in februari bekend maakte, brengt verbeteringen voor de regio rond Zwolle, maar roept ook nieuwe vragen en zorgen op, met name voor de lange termijn.

Dat constateren burgemeester en wethouders van Zwolle na het bestuderen van het gewijzigde milieueffectrapport. Ze constateren dat de minister geluisterd heeft naar de Overijsselse gemeenten en de hoogte van de vliegroutes heeft aangepast. Zo zal er vanaf de Duitse grens hoger worden gevlogen en in glijvlucht worden gedaald, waardoor de geluidoverlast afneemt. In de eerste fase – tot 10.000 vliegbewegingen per jaar- wordt er op tenminste 5.000 voet (1500 meter) langs Stadshagen gevlogen, waar eerder nog sprake was van 3.000 bij kruisend verkeer.

“Met de aanpassingen heeft de minister gehoor gegeven aan de verzoeken uit deze regio en komt ze tegemoet aan een deel van onze bezwaren”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. B en W constateren na het bestuderen van de stukken dat er in vergelijking met de plannen uit 2014 nu veel meer vluchten vanuit het zuiden langs Zwolle naar Lelystad gaan, die niet in glijvlucht dalen. Dat betekent dat met name Berkum, Aa-landen en Stadshagen aanmerkelijk meer vliegtuigen voorbij zien komen.

Het Zwolse gemeentebestuur heeft nauw contact gehad over de analyse met de andere gemeenten en de provincie Overijssel. Tezamen pleiten zij er voor dat de minister bij de herindeling van het luchtruim een aantal randvoorwaarden hanteert om overlast voor de langere termijn te voorkomen. Ze vragen de minister:

haar toezegging te herhalen dat lang laag vliegen boven Overijssel tot het verleden behoort na de herindeling; om boven het ‘oude land’ niet lager te vliegen dan 6.000 voet (1800 meter), zoals in het verleden afgesproken, en als uitgangspunt vast te leggen dat vliegverkeer bij het dalen naar Lelystad zo lang mogelijk zo hoog mogelijk blijft vliegen in glijvlucht; vertrekkende vliegtuigen zo snel mogelijk te laten stijgen naar het hogere luchtruim.

Zwolle heeft met de andere overheden in Overijssel kennis genomen van het rapport van de commissie voor de m.e.r. en de reactie van de minister daarop. Zij voelen zich gesteund door het advies van de commissie om geluid, ultrafijnstof, vliegbewegingen en beleving te monitoren en wachten de voorstellen van de minister voor het monitoring- en evaluatieprogramma af. De overheden gaan ervan uit dat de minister de regio actief betrekt bij de invulling daarvan.

Ten slotte zijn ze tevreden met de toezegging van de minister om een goede en publieksvriendelijke samenvatting te maken van de te verwachten effecten van de plannen voor de ter inzage legging van het gewijzigde Luchthavenbesluit. Dat komt tegemoet aan de wens om open en volledige informatie.

De gemeenten en provincie wachten nu het aangepaste Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport af en zullen daarop gezamenlijk reageren naar de minister.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Hmm, wel. Zolang we niet gewoon fatsoenlijk belasting op
  kerosine gaan betalen. Gaat vliegveld Lelystad NIET door,
  zou ik denken.

  Alle inspanningen in de richting van de energie transitie
  zijn immers nutteloos, als de toename van het vliegverkeer
  gaat zoals voorspeld.


  ⚠️ Meld

 2. Zwolle heeft helaas, gelukkig, niets in te brengen. Verspild duur geld van gemeente Zwolle inspanning weblogzwolle en reaguurders


  ⚠️ Meld

 3. Ik vraag me eigenlijk af hoe het zit met de internationale afspraken om de (lucht)vervuiling tegen te gaan. Zou toch ook allemaal minder CO2-uitstaat moeten komen etc? Hoe gaan die doelstellingen dan gehaald worden? Hoor je ze niet over, allemaal wassen neus toch,


  ⚠️ Meld

 4. Ik heb ook het idee dat het een wassen neus is, Ruud. Je kunt als Nederland het beste jongetje van de klas zijn, 2/3 van de vervuiling hebben we zelf niet in de hand. De meeste vervuiling komt uit het buitenland. België zit met het zelfde probleem. Daarnaast hebben we in ons land een hoge bevolkingsdichtheid. Dat maakt het er allemaal ook niet beter op in de berekeningen. Dat laat overigens niet weg dat we ons best moeten doen en we moeten blijven investeren in schone oplossingen en in compenserende maatregelen. Bomen en struiken zijn een uitstekend middel, helaas zien veel mensen dat anders? Al jaren vindt er een kaalslag plaats en er zijn weinig mensen die dat willen veranderen (ook de Groen Links niet!!!). In Zwolle is men drukker met volstrekt onnodige windmolens, dan met het planten van bomen. De mensen zien meer in kostbare bestraffende en hinderlijke maatregelen dan in het planten van simpele en effectieve bomen? De achterliggende logica ontgaat mij nog steeds volledig, maar daarom zit ik denk ik niet in de politiek. Ik denk dat de volgende uitspraak over consultants ook van toepassing is op politici. “De politici zijn net meeuwen, ze vliegen de hut binnen, maken een hoop herrie, schijten alles onder en taaien ’m vervolgens zonder verantwoording weer af.”


  ⚠️ Meld

 5. Er is iets merkwaardigs aan de hand, ik -niet vlieger- moet spaarlampen indraaien, en over mijn hoofd vliegen lieden voor een habbekrats naar alle windrichtingen .Hoe lang kan dit nog doorgaan , deze waanzin…


  ⚠️ Meld

 6. Tik in bij Google of wat dan ook ” Diverse media klimaat akkoord TU Delft Paul Peeters” en een hele riks aan artikelen zijn uw deel…


  ⚠️ Meld

 7. Je bedoelt dat de Luchtvaart de doelen van het klimaatakkoord Parijs onhaalbaar maakt? Eens.
  Whatever. Ik heb geen kinderen. En het zal mijn tijd wel uitduren..
  Aan de andere kant gun ik mijn neefjes en nichtjes en de kinderen daarvan ook een leefbare wereld.
  Laten we dan toch maar het vliegverkeer halveren. Met het verbieden van vakantievluchten kom je al een heel eind.


  ⚠️ Meld

 8. Paul Peters publiceert enkel over vliegtuigen, zoals ik nu zo snel kan zien. Is dit het voorbeeld van een objectief persoon? Over de scheepvaart hoor ik niemand? De scheepvaart behoort ook tot de wereldwijde grootste co2 uitstoters. Hoeveel co2 komt er niet in de stad door de vele rijnaken, plezierboten die over de IJssel en de grachten varen? Naast co2 bevuilen deze schepen ook nog het oppervlakte water. https://www.noordzee.nl/stichting-de-noordzee-wil-concrete-maatregelen-voor-verlagen-co2-uitstoot-van-schepen/
  Het vervelende in de discussie is dat vliegen door velen wordt gezien als een luxe product dat enkel voor vrijetijd wordt gebruikt. Dat is niet het geval. In een onderzoek naar inkomend toerisme kwam naar voren dat het doel van zeker een kwart van alle mensen die Nederland bezoeken zaken gerelateerd is. https://pretwerk.nl/topnieuws/de-tien-belangrijkste-conclusies-uit-het-onderzoek-inkomend-toerisme-2014/35640
  Drastische maatregelen om vliegen in de ban te doen zijn denk ik ingegeven door het feit dat men een hekel heeft aan vliegen of het slechts sporadisch gebruikt. In plaats van een constructieve discussie hoe we aan beide wensen kunnen voldoen (gewoon bomen planten, er is al jaren een kaalslag gaande), is de discussie beland in een lofzang over het onnodig belasten van vluchten. Naast het feit dat dit niet werkt, dan vliegt men vanuit Düsseldorf of Munster, wat wil men met die extra financiële middelen doen? Krijgen we het zelfde als met de auto gerelateerde belasting? Ik las laatst ergens dat alle auto-gerelateerde belastingen samen Euro 15.000.000.000 bedragen. Daarvan gaat slechts 2.500.000.000 naar wegen en onderhoud? Waar blijft dat andere geld? Ik heb wel een vermoeden, dat gaat naar de algemene middelen.
  gemodereerd

Reacties zijn gesloten.