Werk voor nieuwe brug Zwolle-IJsselkanaal

De gemeente Zwolle werkt aan de aanleg van de Westenholterallee. De aanleg van een brug over het Zwolle-IJsselkanaal maakt onderdeel uit van dit project. Maandag 4 Februari starten de voorbereidende werkzaamheden.  

Er wordt begonnen met het aanbrengen van zand voor de zandlichamen waar de brug op gaat rusten. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind april 2008 afgerond. Het zand blijft een jaar liggen want het heeft tijd nodig om in te klinken. De aanleg van de zandlichamen vindt naast de Turnhoutsweg / Boeierweg plaats. De weg blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor verkeer. Wel zal de aanvoer van het zand tijdelijk voor meer (vracht)verkeer zorgen op het wegtracé Blaloweg / Turnhoutsweg/ Boeierweg. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Omdat de aan- en afvoerroutes het aangrenzende fietspad (richting Westenholte) kruisen, wordt het fietsverkeer richting Westenholte ter hoogte van de Hertsenbergweg naar de overkant geleid (zijde Meenteweg).   

De toekomstige Westenholterallee loopt tussen de A28 (afrit Zwolle Zuid) langs de Turnhoutsweg, Boeierweg, Klipperweg en wordt uiteindelijk aangesloten op de Hasselterweg (de voormalige Voorsterweg). Het deel vanaf de A28 tot aan de Hertsenbergweg is gereed. Naar verwachting starten dit voorjaar de werkzaamheden aan het gedeelte van de Westenholterallee tussen de Hertsenbergweg en de Hasselterweg. Dit deel zal over de gehele lengte gescheiden rijbanen krijgen met twee rijstroken per rijrichting. De weg loopt over de nieuwe brug over het Zwolle-IJsselkanaal.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer