Hoe zit dat nou met die ‘lintjes’?

Zwolle – Aan de vooravond van Koningsdag vindt de zogenaamde ‘lintjesregen’ plaats. De ridderorden (ook wel lintjes genoemd) worden door de regering verleend. De Ridderorde wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit, wat ondertekend wordt door de Koning en de verantwoordelijk minister. De Koning is Grootmeester van de ridderorden. De ridderorde wordt meestal uitgereikt door de burgemeester van de plaats waar de geridderde woont.

Nederland kent twee civiele orden, die van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Deze worden verleend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Als je vindt dat iemand een ridderorde verdient dan kun je deze persoon voordragen bij de burgemeester. De burgemeester stuurt de aanvraag door naar de Commissaris van de Koning. Deze stuurt de aanvraag vervolgens door naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het Kapittel voor de Civiele Orden, dat is gevestigd bij de Kanselarij, adviseert vervolgens de verantwoordelijke minister over de toekenning. De Koning en de minister, op wiens beleidsterrein iemand actief is, ondertekenen het Koninklijk Besluit.

De oudste en hoogste civiele orde is die van de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze orde is op 29 september 1815 ingesteld door Koning Willem I. Als je een hele bijzondere prestatie hebt geleverd voor de samenleving, kun je voor deze orde in aanmerking komen. Er zijn drie graden in deze orde. Sporters die een Olympische medaille hebben gewonnen, kunstenaars of wetenschappers die bijzonder onderzoek hebben verricht kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding.

Als iemand zich  lang verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis kan hij of zij een onderscheiding ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau.  Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De orde werd op 4 april 1892, tijdens het regentschap van Koningin Emma ingesteld.

De versierselen die bij de civiele ridderorden horen, blijven altijd eigendom van de Staat. De onderscheiding moet worden teruggestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden als de persoon komt te overlijden. De versierselen worden dan schoongemaakt en eventueel hersteld, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

De enige militaire ridderorde is de Militaire Willems-Orde. Dit is een onderscheiding voor dapperheid. Niet alle ‘lintjes’ worden rond Koningsdag uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel delen: