Gemeenteraad lijkt akkoord te gaan met uitbreiding Lelystad Airport in 2019 - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Gemeenteraad lijkt akkoord te gaan met uitbreiding Lelystad Airport in 2019

Zwolle – Maandagavond heeft de nieuwe gemeenteraad gesproken over de laagvliegroutes over Zwolle als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport in april 2019. In januari hebben alle politieke partijen unaniem ingestemd met een motie van Swollwacht, waarin duidelijk werd gesteld dat Airport Lelystad niet mag worden geopend “zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld.” Als vervolg op de recent aangepaste milieu effect rapportage (MER) hebben D66 en de SP maandagavond een nieuwe motie ingediend. In de nieuwe MER wordt duidelijk dat de vliegroutes boven Stadshagen en Berkum weliswaar worden verhoogd van 3000 voet naar 5000 voet, maar dat het aantal vliegtuigen dat overkomt stijgt van 1750 naar 4725 per jaar.

Volgens Claudia van Bruggen van D66 geeft deze MER “een vrijbrief voor laagvliegen en dat accepteert het college. Eerder werd landelijk een ondergrens van 6000 voet aangegeven.” D66 en de SP willen daarom nogmaals een uitspraak van de gemeenteraad dat Lelystad pas mag worden geopend als het luchtruim volledig opnieuw is ingedeeld. Dat zou betekenen dat dit vliegveld niet in 2019 kan worden geopend, maar pas op z’n vroegst in 2023, na herindeling. Volgens D66 is de situatie na 2023 “ook zeer onzeker en daarom willen we de uitbreiding van Lelystad nu een halt toe roepen.”

Wethouder Michiel van Willigen gaf aan dat het college samen met provincie en regiogemeentes zich afgelopen periode actief heeft ingezet om de vliegroutes te verhogen en dat dit voor Zwolle ook tot resultaat heeft geleid: de vliegroutes boven Zwolle gaan omhoog van 3000 naar 5000 voet. Hij waarschuwde dat als de gemeenteraad zich nu uitspreekt tegen uitbreiding van Lelystad “Zwolle aan de zijlijn komt te staan.”

Hij is er groot voorstander van dat het gemeentebestuur van Zwolle blijft deelnemen aan de overlegtafel met het ministerie om zo “de voorwaarden voor herindeling te kunnen meegeven.” De wethouder vond de motie van D66 en SP op dit moment dan ook “overbodig” en hij werd daarin gesteund door alle politieke partijen, behalve D66 en SP. Het leek erop dat de meeste partijen hiermee nadrukkelijk hun waardering uitspraken over de inzet van het college om laagvliegen te voorkomen, maar wat minder hard vasthielden aan hun eerdere stelling dat Lelystad Airport pas mag uitbreiden na herindeling.

D66-gemeenteraadslid Claudia van Bruggen liet duidelijk blijken teleurgesteld te zijn in haar collega-gemeenteraadsleden: “Ze geven geen invulling aan het eigen beleid dat we in januari hebben afgesproken: eerst herindelen en dan pas openen.” Aan het eind van dit agendapunt verzuchtte ze: “Er zijn hier partijen die een volstrekt ander standpunt innemen dan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 januari.”

Het had er maandagavond inderdaad alle schijn van dat de politieke partijen bij de bespreking over Leystad Airport al vooruitlopen op hun mogelijke rol als collegepartij of oppositiepartij. D66 leek zich maandagavond inmiddels te profileren als oppositiepartij.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Heerlijk nieuws vernomen. Mensen gaan gewoon hooi voeren aan de dieren in dat gebied. Ondanks dat er wat kleine probleempjes bij komen kijken, echt respcect. F..Of met nog een Viegveld. Gaat goedkomen. Nog een vliegveld, NOT. Wacht gerust af. Vliegindustrie helpen is gewoon naar de klote gaan.
    gemodereerd

  2. Triest nieuws. Ook nu weer gaan de belangen van het zakenleven boven die van de wensen van de burger. Waar moet dat heen?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.